typ
Home » Praca

Inspektor ds. sprzedaży ubezpieczeń


do Filii TUW "TUW" w Środzie Wielkopolskiej

 

 Do obowiązków osoby zatrudnionej będzie należało wykonywanie czynności związanych z obsługą procesu sprzedaży ubezpieczeń.

 

Podstawowe zadania na stanowisku:

 

  •         zawieranie umów ubezpieczenia oraz ich kompleksowa obsługa
  •         kontrola merytoryczna zawartych umów ubezpieczenia
  •         obsługa posprzedażowa umów ubezpieczenia
  •         sporządzanie okresowych raportów akwizycyjnych

 

Od kandydatów oczekujemy:

 

  •         dobrej znajomości pakietu MS Office
  •         umiejętności pracy w zespole
  •         systematyczności i rzetelności w wykonywaniu obowiązków służbowych
  •         dodatkowym atutem będzie praktyka w ubezpieczeniach

 

 Wybranemu kandydatowi oferujemy stabilną pracę i możliwość rozwoju i pracy w firmie o ustabilizowanej pozycji na rynku, pakiet motywacyjny, w tym prywatną opiekę medyczną.

Aplikację (CV) prosimy przesyłać na adres e-mail:  dyr.biuro24@tuw.pl  z dopiskiem w temacie “rekrutacja Środa Wlkp”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

W aplikacji prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: W aplikacji prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko inspektor ds. sprzedaży ubezpieczeń”

 

Jeżeli kandydat chce uczestniczyć również w przyszłych rekrutacjach, prośba o dołączenie dodatkowej zgody:

 

„Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” moich danych osobowych  na potrzeby przyszłych rekrutacji”

 

Obowiązek informacyjny:

a) administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie, ul. H. Raabego 13, 02-793 Warszawa;

b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  IOD@tuw.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;

c) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby rekrutacji w zakresie wskazanym
w przepisach prawa pracy tj. art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, natomiast inne dane, w tym do kontaktu, na podstawie Państwa zgody;

d) odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne oraz podmioty świadczące usługi doradcze;

e) dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od zakończenia rekrutacji lub w przypadku wyrażenia stosownej zgody do czasu udziału w przyszłych rekrutacjach bądź cofnięcia w tym zakresie zgody na przetwarzanie danych;

f) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;

g) posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

h) podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.