typ
Home » Praca

Specjalista ds. prawnych


do Centrali Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW w Warszawie

 

Opis podstawowych zadań na stanowisku:

 

 • obsługa spraw sądowych, w tym prowadzenie repertorium
 • sporządzanie zestawień i raportów dotyczących spraw sądowych
 • współpraca z kancelariami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa

 

Wymagania:

 

 • wykształcenie wyższe prawnicze
 • doświadczenie w obsłudze prawnej firm lub obsłudze sądowej
 • znajomości pakietu MS Office
 • umiejętności pracy w zespole
 • systematyczności i rzetelności w wykonywaniu obowiązków służbowych
 • mile widziane doświadczenie w branży ubezpieczeniowej

 

Oferujemy:

 

 • dobre warunki zatrudnienia
 • świadczenia socjalne
 • prywatna opieka medyczna

 

Aplikacje zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres e-mail: bsp.rekrutacja@tuw.pl

z dopiskiem w temacie „Specjalista ds. prawnych”

 

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” moich danych

osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

na stanowisko: Specjalista ds. prawnych”

 

Jeżeli kandydat chce uczestniczyć również w przyszłych rekrutacjach, prośba o dołączenie dodatkowej

zgody:

„Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

 

Obowiązek informacyjny:

a) administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”
z siedzibą w Warszawie, ul. H. Raabego 13, 02-793 Warszawa;

b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  IOD@tuw.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;

c) dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w rekrutacji na podstawie przesłanego CV
i wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”;

e) dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od zakończenia rekrutacji lub w przypadku wyrażenia stosownej zgody do czasu udziału w przyszłych rekrutacjach bądź cofnięcia w tym zakresie zgody na przetwarzanie danych;

f) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;

g) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

h) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.