typ
Home » Praca

Analityk Systemów Informatycznych


do Centrali TUW "TUW" w Warszawie

Podstawowe zadania na stanowisku:

 

 • uzgadnianie i weryfikacja wymagań biznesowych do systemów informatycznych
 • analiza systemowa oraz uzgadnianie architektury rozwiązań
 • opracowywanie propozycji wdrożenia rozwiązań informatycznych wspierających procesy biznesowe
 • ścisła współpraca z zespołami projektowymi, architektami, programistami oraz zespołami testerów w zakresie realizacji projektów
 • weryfikacja zgodności oprogramowania z wdrażanymi zmianami i wymaganiami
 • tworzenie dokumentacji analitycznej, technicznej i użytkowej
 • udział we wdrożeniach przygotowanych rozwiązań informatycznych

 

Oczekiwane kwalifikacje i doświadczenie:

 

 • co najmniej 2 letniego doświadczenia na podobnym stanowisku
 • wysoko rozwiniętych umiejętności analitycznych oraz organizacji pracy
 • kreatywnego myślenia, umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów
 • doświadczenia w tworzeniu projektów funkcjonalnych i technicznych dla systemów informatycznych
 • znajomości SQL
 • znajomości podstaw programowania w języku JAVA
 • umiejętności efektywnej komunikacji oraz pracy w zespole

 

Dodatkowym atutem będzie:

 

 • doświadczenie w zakresie analizy systemowej oraz wiedza z zakresu technologii (struktury danych, technologie integracyjne)
 • doświadczenie w programowaniu aplikacji J2EE
 • znajomość XML, XSD, WebServices
 • znajomość narzędzia SoapUI
 • znajomość zagadnień związanych z administracją środowiskiem aplikacyjnym oraz bazą danych (linux, bash, administracja bazami danych)
 • znajomość specyfiki branży ubezpieczeniowej

 

Oferujemy:

 • pracę przy ciekawych i ambitnych projektach
 • stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju zawodowego
 • prywatną opiekę medyczną

 

 

Aplikacje zawierające list motywacyjny uzasadniający zainteresowanie ofertą oraz CV ze zdjęciem prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja.it@tuw.pl

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

W aplikacji prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko:Analityk Systemów Informatycznych".

 

Jeżeli kandydat chce uczestniczyć również w przyszłych rekrutacjach, prośba o dołączenie dodatkowej zgody:

 

„Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” moich danych osobowych  na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

 

Obowiązek informacyjny:

 

a) administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”
z siedzibą w Warszawie, ul. H. Raabego 13, 02-793 Warszawa;

b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  IOD@tuw.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;

c) dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w rekrutacji na podstawie przesłanego CV
i wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”;

e) dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od zakończenia rekrutacji lub w przypadku wyrażenia stosownej zgody do czasu udziału w przyszłych rekrutacjach bądź cofnięcia w tym zakresie zgody na przetwarzanie danych;

f) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;

g) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

h) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.