typ
Home » Oferta » Dla firm » NNW

NNW


Nie wolno zapominać o ubezpieczeniu NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW.

Gdy zdarzy się nieszczęśliwy wypadek, uzyskane świadczenie pomoże w szybszym powrocie do zdrowia i zrekompensuje koszty poniesione na leczenie.

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w formie indywidualnej lub grupowej na okres 1 roku lub krótszy.

Ubezpieczenie NNW obejmuje następujące świadczenia w zakresie podstawowym:

 

 1. świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w tym zawału serca i udaru mózgu,
 2. świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 3. zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych i wyrobów ortopedycznych,
 4. zwrot udokumentowanych kosztów przysposobienia zawodowego inwalidów,
 5. zwrot kosztów operacji plastycznych, przeprowadzonych w związku z następstwem nieszczęśliwego wypadku,
 6. świadczenie z tytułu oparzenia lub odmrożenia ciała.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na terenie całego świata. Otrzymasz optymalnie dobraną, szeroką ochronę ubezpieczeniową 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu lub tylko w czasie wskazanych przez Ciebie czynności albo zajęć.

 

Chcąc zapewnić pełną ochronę ubezpieczeniową NNW, proponujemy liczne rozszerzenia do umowy ubezpieczenia.

 

 1. Klauzula 1: Dzienne świadczenie szpitalne
 2. Klauzula 2: Zwrot kosztów leczenia poniesionych na terenie RP
 3. Klauzula 3: Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania
 4. Klauzula 4: Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego
 5. Klauzula 5: Zwrot kosztów pogrzebu ubezpieczonego

Modułowa konstrukcja ogólnych warunków pozwala na samodzielny wybór zakresu ubezpieczenia.

 

Składka za ubezpieczenie będzie uzależniona od:

 • zakresu ubezpieczenia,

 • rodzaju wykonywanej pracy lub czynności w życiu prywatnym,

 • wybranej przez Ciebie wysokości sumy ubezpieczenia.

 

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obowiązujący od 01 października 2018r.

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków obowiązujące od 01 października 2018r.

 

Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku