mapka

Wybierz ubezpieczenie


Aktualności

Podziękowanie za wsparcie akcji ICMIF

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” otrzymało podziękowanie za wsparcie finansowe Fundacji DHAN współpracującej z ICMIF (Międzynarodową Federacją Ubezpieczeń Spółdzielczych i Wzajemnych) w ramach projektu 5-5-5.

Czytaj więcej

Nowy pakiet „Bezpieczny Biznes w TUW-ie”

Pakiet „Bezpieczny Biznes w TUW-ie” jest dedykowany przedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową, produkcyjną lub usługową, jak również osobom fizycznym posiadającym budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Czytaj więcej

TUW "TUW" jest członkiem Stowarzyszenia Ubezpieczeń Wzajemnych i Spółdzielczych w Europie
TUW "TUW" jest partnerem w programie Karta Dużej Rodziny
TUW "TUW" jest członkiem Europejskiego Zgromadzenia Ubezpieczycieli Ekonomii Społecznej EURESA