typ
Home » Oferta » Dla agrobiznesu

Dla agrobiznesu


Ubezpieczenie BEZPIECZNY AGROBIZNES to produkt przygotowany dla Ciebie – Biznesmena, który prowadzi działalność gospodarczą w rolniczym sektorze gospodarki. Produkt ten stanowi kompleksową i wszechstronną ofertę dobrowolnego ubezpieczenia wszelkiego mienia Twojej firmy, gwarantując jej bezpieczeństwo w bardzo szerokim zakresie, o którym Ty sam decydujesz.

 

Opracowany został w dwóch wariantach:

 1) standardowym – obejmującym ubezpieczenie:

 • mienia trwałego jak budynki, budowle, urządzenia, maszyny, wyposażenie oraz stacjonarny sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk,

 • przedmioty i środki nietrwałe,

 • mienie pracowników i osób trzecich,

 • nakłady inwestycyjne,
  od wszystkich zdarzeń, tak zwanych “all risk”,

2) rozszerzonym – obejmującym dodatkowo ubezpieczenie:

 • szyb, kolektorów słonecznych i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia,

 • mienia od dewastacji,

 • mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz stałych elementów wykończeniowych budynków od kradzieży,

 • mienia od rozmrożenia,

 • sprzętu rolniczego w ruchu, a także od kradzieży poza siedliskiem,

 • zwierząt gospodarskich od padnięcia i uboju z konieczności,

 • mienia w transporcie krajowym.

W ramach tej samej umowy, masz możliwość ubezpieczyć:

 • siebie, zatrudnionych pracowników, członków spółdzielni od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w następstwie czynu niedozwolonego – zakres standardowy,

 • odpowiedzialność cywilną pracodawcy, najemcy nieruchomości lub ruchomości, z tytułu posiadania, użytkowania lub prowadzenia pojazdów mechanicznych nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia (np. wózków widłowych, kombajnów itp.), za produkt rolno-spożywczy i wiele innych – zakres rozszerzony,

 • siebie i zatrudnionych pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków, zarówno na terytorium Polski jak i poza jej granicami.

Tylko polisa ubezpieczenia BEZPIECZNY AGROBIZNES:

chroni:

 • Twoją działalność wytwórczą oraz usługową prowadzoną na rzecz rolnictwa, w zakresie uprawy roślin rolniczych, sadowniczych, warzyw, chowu i hodowli zwierząt, rybactwa śródlądowego,
  a także szeroko pojętą działalność agroturystyczną;

zapewnia:

 • odszkodowanie za mienie, ustalone na podstawie sporządzonego przez Ciebie rachunku strat, będące rekompensatą za szkody poniesione na skutek wszelkich zdarzeń (all risk),

 • oraz odszkodowanie za szkody na osobie, wysokość którego ustalana jest w oparciu o opinię
  i dokumentację medyczną;

pomaga:

 • zachować płynność finansową Twojej firmie, a tym samym zapewni biznesowe bezpieczeństwo oraz pozwoli zachować Tobie oraz Twojej Rodzinie wewnętrzny spokój.

Wybierając ubezpieczenie BEZPIECZNY AGROBIZNES w naszym Towarzystwie:

otrzymujesz gwarancję:

 • pełnej ochrony działalności wytwórczej i usługowej prowadzonej przez Ciebie,

 • rzeczywistych sum ubezpieczenia;

czerpiesz liczne korzyści:

 • stając się Członkiem Towarzystwa masz pewność, że ubezpieczasz się u siebie,
 • prosta procedura i minimum formalności maksymalnie skraca czas potrzebny by się ubezpieczyć;

otrzymujesz atrakcyjne zniżki:

 • za staż członkowski,

 • bezszkodowość,

 • składkę możesz opłacić nawet w czterech ratach.   

Dokument zawierający informacje o produkcie BEZPIECZNY AGROBIZNES obowiązujący od 01 października 2018r.

Ogólne warunki ubezpieczenia BEZPIECZNY AGROBIZNES obowiązujące od 01 października 2018r.