typ
Home »

Rozpoczęcie jesiennego sezonu ubezpieczenia upraw rolnych w TUW „TUW”


Wraz z nadejściem jesieni każdy rolnik powinien rozważyć możliwość zabezpieczenia interesów swoich i swojej rodziny poprzez ubezpieczenie ozimych upraw rolnych przed ryzykiem związanym z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, jakie z coraz większą częstotliwością nawiedzają nasz kraj.

Tradycyjnie, wychodząc naprzeciw potrzebom rolników, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z dniem 1 października 2021 roku rozpoczęło kampanię zawierania umów ubezpieczenia ozimych upraw zbóż, rzepaku i warzyw.

 

W jesiennej ofercie ubezpieczenia upraw rolnych Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” znajduje się zarówno możliwość ubezpieczenia z dopłatą do składki z budżetu państwa w najbardziej popularnych wariantach ubezpieczenia, tj. zawierających trzy podstawowe ryzyka: gradu, przymrozków wiosennych i ujemnych skutków przezimowania (mogą występować pojedynczo lub w pakietach), jak i w znacznie „bogatszych” wariantach ubezpieczenia, uzupełnionych, w zależności od wybranego przez rolnika wariantu, o ryzyka powodzi, suszy, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi i lawiny. Tegoroczna oferta ubezpieczenia upraw rolnych została dodatkowo wzbogacona o kolejne trzy nowe warianty ubezpieczenia, w których odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” za szkody spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania kształtuje się na poziomie 15% sumy ubezpieczenia (tzw. ryczałtowy system ustalania potencjalnego odszkodowania). W ofercie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” nadal znajdują się warianty zarówno z 18%, jak i 25% odpowiedzialnością za szkody z ujemnych skutków przezimowania. Należy przypuszczać, że także i w tym roku wśród rolników ubezpieczonych w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” zdecydowanie najpopularniejszymi wariantami będą te z 25% odpowiedzialnością za szkody z ujemnych skutków przezimowania, zapewniające w praktyce, w przypadku wystąpienia szkody z ujemnych skutków przezimowania, całkowity zwrot wszystkich kosztów poniesionych w okresie jesiennym na założenie danej uprawy rolnej. Wraz  z trzema nowymi wariantami ubezpieczenia, w okresie jesiennym Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW” oferuje rolnikom ochronę ubezpieczeniową upraw rolnych w aż 18 różnych wariantach ubezpieczenia.

 

W uprawach rolnych ubezpieczanych w ww. trzech najbardziej popularnych ryzykach rolnik może rozszerzyć wybrany wariant ubezpieczenia, aby obejmował on także  odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” za szkody na poziomie już od 8% ubytku plonu, czyli poniżej 10% poziomu określonego w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Warto przy tym podkreślić fakt, iż każde takie rozszerzenie zakresu gwarantuje również i ochronę ubezpieczanych upraw zbóż i rzepaku od ryzyka ognia.

 

Informacja stanowi materiał promocyjny Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW“ z siedzibą: 02-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13