typ
Home »

Pożegnanie Stefana Bratkowskiego


Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z głębokim żalem przyjęło wiadomość o śmierci Pana Stefana Bratkowskiego.

 

Wspaniały dziennikarz i publicysta ceniony za wkład w rozwój niezależnego dziennikarstwa i działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, w tym samorządności i wolności gospodarczej w duchu solidaryzmu społecznego. Szczególnie zasłużony w odrodzenie idei wzajemności ubezpieczeniowej po jej 50-letnim wykreśleniu z życia społecznego.

 

W imieniu całej TUW-owskiej społeczności składamy wyrazy współczucia rodzinie, bliskim i przyjaciołom.