typ
Home »

Odznaka PIU „Zasłużony dla ubezpieczeń”


Polska Izba Ubezpieczeń od 1996 roku wręcza osobom i instytucjom zaangażowanym w pracę na rzecz samorządu ubezpieczeniowego i rozwój polskiego rynku ubezpieczeniowego odznaki „Zasłużony dla ubezpieczeń”.

W gronie laureatów 2020 roku znalazły się osoby, które od lat są związane z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”:

Magdalena Maciejewska – Dyrektor Biura Audytu

Bożena Moczulska – Dyrektor Biura Aktuarialnego

Jerzy Lenard- Wiceprezes Zarządu

Ks. Szymon Pikus – Członek Rady Nadzorczej

Rafał Samczuk – Dyrektor Biura Reasekuracji

Uhonorowanym tym zaszczytnym wyróżnieniem składamy serdeczne gratulacje, a także dołączamy podziękowania za ich pracę na rzecz rozwoju TUW „TUW” i krzewienie idei wzajemności ubezpieczeniowej.