typ
Home »

Certyfikat Zielonej Karty obowiązkowy podczas podróży do Wielkiej Brytanii


W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii w dniu 31.01.2020 z Unii Europejskiej należy posiadać przy sobie certyfikat Zielonej Karty podczas podróży do Wielkiej Brytanii.

Wymóg ten będzie utrzymany do chwili uregulowania przez Komisję Europejska kwestii członkostwa Wielkiej Brytanii
w Wielostronnym Porozumieniu.  Dopiero umocowanie prawne, które będzie wydane przez Komisję Europejską umożliwi wjazd do Zjednoczonego Królestwa pojazdom zarejestrowanym w krajach będących Sygnatariuszami Porozumienia bez okazania certyfikatu Zielonej Karty, ponieważ gwarantem posiadania ważnego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów będą ważne tablice rejestracyjne. 

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej spowoduje brak możliwości dochodzenia roszczeń w ramach IV Dyrektywy UE. W sytuacji doznania szkody na terytorium Wielkiej Brytanii spowodowanej przez pojazd zarejestrowany w tym kraju należy zgłaszać roszczenia odszkodowawcze bezpośrednio do ubezpieczyciela sprawcy. W przypadku doznania szkody w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego spowodowanej przez pojazd zarejestrowany w Wielkiej Brytanii należy dochodzić roszczeń bezpośrednio od ubezpieczyciela sprawcy lub od Biura Narodowego kraju zdarzenia. Nie ma uregulowań prawnych, które pozwalałyby na zgłoszenie i rozpatrzenie roszczeń przez przedstawiciela ubezpieczyciela sprawcy na terenie Polski.