typ
Home »

Podpisanie umowy o utworzeniu ZWC Pomorze Zachodnie


Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” podpisało z Zachodniopomorską Izbą Rolniczą Umowę o utworzeniu Związku Wzajemności Członkowskiej „Pomorze Zachodnie”.

 

Podpisana umowa ma na celu dbanie o wzajemne interesy ubezpieczeniowe, rozwijanie świadomości ubezpieczeniowej oraz upowszechnianie wiedzy o ubezpieczeniach wzajemnych wśród rolników z terenu Pomorza Zachodniego. Istotnym elementem podpisanej umowy jest także promowanie prewencji ubezpieczeniowej.

 

W TUW „TUW” funkcjonują związki wzajemności członkowskiej utworzone przez środowiska rolnicze, samorządowe i kościelne. Zgodnie ze Statutem TUW „TUW” tworzą one na Walnym Zgromadzeniu Kurię Związkową, a ich członkowie ubezpieczeni w TUW „TUW” posiadają prawo głosu, a tym samym prawo do współdecydowania o działalności i rozwoju TUW „TUW”.  Największe związki wzajemności członkowskiej desygnują swoich przedstawicieli do Rady Nadzorczej TUW „TUW”.