typ
Home »

Udogodnienia w ofercie TUW „TUW” związane z pandemią


Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” podjęło decyzję o przedłużeniu do 31 grudnia br. udogodnień wprowadzonych w związku z pandemią Covid-19.

 

Dotyczą one:

  • zwiększenia odpowiedzialności za mienie wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej/ zarobkowej lub wykonywania wolnego zawodu objęte ochroną w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych w pakiecie Bezpieczna Rodzina z limitu w wysokości 10% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów wykończeniowych, nie więcej niż 5.000zł, do limitu w wysokości 20% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów wykończeniowych, nie więcej niż 10.000 zł,
  • ubezpieczenia strażaków w ramach NNW na zasadach określonych w Ustawie o ochronie przeciwpożarowej – strażacy pozostają objęci ochroną ubezpieczeniową również w sytuacji, gdy ze względu na epidemię koronawirusa nie wykonali oni badań lekarskich dopuszczających do udziału w działaniach ratowniczych lub nie odbyli szkolenia pożarniczego, o którym mowa w ww. Ustawie, pod warunkiem, że przeprowadzali takie badania oraz szkolenia do końca lutego br.,
  • odpowiedzialności z tytułu zawartych umów ubezpieczenia mieszkań, budynków prywatnych oraz budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej i budynków jednostek samorządu terytorialnego, jak również znajdującego się w nich mienia (w ramach pakietów ubezpieczeń Bezpieczna Rodzina, Bezpieczna Zagroda, Bezpieczna Firma w TUW-ie, Bezpieczne Mienie oraz Bezpieczna Gmina) mimo braku przeglądów określonych w Prawie Budowlanym - odpowiedzialność TUW "TUW" będzie istniała, pod warunkiem, że przeglądy określone w Prawie Budowlanym, których termin przypadał w czasie epidemii wirusa Covid-19 wykonywane były regularnie do końca lutego br.