typ
Home »

Konkurs „Fundusz Sołecki – Najlepsza inicjatywa”


Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” po raz kolejny było partnerem konkursu „Fundusz Sołecki – Najlepsza Inicjatywa”.

 

Konkurs jest organizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy współpracy z samorządami wojewódzkimi. Jego celem jest promocja idei funduszu sołeckiego i aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie  rozwoju  obszarów wiejskich.

 

W konkursie mogły wziąć udział sołectwa, które w latach 2010-2019 realizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego. Na tegoroczną edycję konkursu zgłoszono blisko 100 projektów z 13 województw. Jednym z najważniejszych kryteriów oceny był wpływ projektu na poprawę warunków życia mieszkańców wsi.

 

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbyło się w dniu 4 września br. w Otrębusach podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wieś jest kobietą.....”

 

Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu gratulujemy wspaniałych pomysłów i życzymy dalszych sukcesów w realizacji działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i integracji lokalnych społeczności.