typ
Home »

Pożegnanie Henryka Wujca


Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Członka Honorowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Pana Henryka Wujca.

 

Jako poseł na Sejm RP z ogromną pasją i zaangażowaniem oddał się odbudowywaniu zlikwidowanej w PRL wzajemności ubezpieczeniowej. Był współzałożycielem naszego Towarzystwa i członkiem Rady Nadzorczej.

 

Henryk Wujec był  jednym z twórców wprowadzenia do ustawy o działalności ubezpieczeniowej w 1990 roku rozdziału poświęconego towarzystwom ubezpieczeń wzajemnych.

 

Za wyjątkowe zasługi dla reaktywowania ubezpieczeń wzajemnych w pierwszej edycji po ustanowieniu odznaki "zasłużony dla Ubezpieczeń" został przez Polską Izbę Ubezpieczeń uhonorowany tym odznaczeniem

 

Dla wszystkich bez wyjątku był szlachetnym, prawym i dobrym człowiekiem o niespotykanej kulturze osobistej.

 

Zachowamy w pamięci Jego dobroć, życzliwość, skromność i zaangażowanie w rozwój wzajemności ubezpieczeniowej.

 

Żegnamy niezwykłego człowieka i prawdziwego przyjaciela naszego Towarzystwa.

 

W imieniu całej TUW-owskiej społeczności składamy wyrazy współczucia rodzinie, bliskim i przyjaciołom.