typ
Home »

Bezpieczna Chata na trzy lata


Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” rozpoczęło akcję „Bezpieczna Chata na trzy lata”. Jej celem jest promocja pakietu ubezpieczeń Bezpieczna Rodzina zawieranego na korzystnych warunkach na okres trzech lat.

 

W ramach pakietu TUW „TUW” oferuje ochronę budynków, budowli, mienia, a także odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, ochrony prawnej i następstw nieszczęśliwych wypadków. Klienci mają możliwość wyboru optymalnych sum ubezpieczenia oraz indywidualnego dopasowania zakresu ubezpieczenia do swoich potrzeb w wariantach ryzyk nazwanych i wszystkich ryzyk.

 

TUW „TUW” oferuje także szeroki pakiet pomocy w ramach ubezpieczenia Dom Assistance w tym m.in. wizytę lekarza i pielęgniarki po nagłym zachorowaniu lub nieszczęśliwym wypadku, interwencję hydraulika, elektryka, ślusarza, szklarza itp., naprawę sprzętu RTV, AGD i komputerowego.  Ponadto można skorzystać z infolinii medycznej, weterynaryjnej, IT oraz porad remontowo-budowlanych i dotyczących ogrodu.

 

Klienci mają także do wyboru szeroki wachlarz klauzul dodatkowych, na podstawie których można rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową m.in. o szkody spowodowane przez przenikanie wody z gruntu oraz dzikie zwierzęta, koszty poszukiwania przyczyny powstania szkody oraz koszty najmu budynku/lokalu i pomieszczeń zastępczych.

 

TUW „TUW” przypomina, że w związku z sytuacja epidemiczną, w pakiecie Bezpieczna Rodzina została zwiększona odpowiedzialność za mienie wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej/zarobkowej lub wykonywania wolnego zawodu objęte ochroną w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów wykończeniowych.

 

W trosce o bezpieczeństwo klienci, którzy skorzystają z akcji „Bezpieczna Chata na trzy lata” otrzymają wielorazową maseczkę ochronną wykonaną z dwóch warstw bawełny nasączonej jonami srebra, które mają właściwości antybakteryjne.

 

Informacja stanowi materiał promocyjny Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"