typ
Home »

Rozszerzenie oferty dla przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego w związku z pandemią


Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w trosce o zapewnienie skuteczniejszej ochrony ubezpieczeniowej wprowadza do pakietów Bezpieczna Firma, Bezpieczny Agrobiznes i Bezpieczna Gmina nowe klauzule, które rozszerzają odpowiedzialność z tytułu kosztów poniesionych w celu odkażania pomieszczeń.

 

Ochroną będą objęte koszty odkażania pomieszczeń w budynkach/lokalach, poniesione w przypadku potwierdzenia wystąpienia zachorowania na Covid-19 u pracowników lub innych osób, które przebywały w budynkach/ lokalach objętych ubezpieczeniem w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Ochrona nie będzie dotyczyła kosztów odkażania poniesionych w ramach działań prewencyjnych.