typ
Home »

Nowa oferta ubezpieczeń szkolnych w TUW „TUW”


Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” przygotowało w ramach ubezpieczenia BEZPIECZNA SZKOŁA nową kompleksową i wszechstronną ofertę dobrowolnego ubezpieczenia, które zabezpieczy przed finansowymi skutkami nieszczęśliwego wypadku jaki może się zdarzyć na terenie placówki oświatowej, jak i w życiu prywatnym.

 

Oferta skierowana jest do dzieci, uczniów, studentów, słuchaczy oraz personelu placówek oświatowych.  

Ochrona trwa całodobowo na terenie całego świata i obejmuje wyczynowe uprawienie sportów.

 

Zakres ubezpieczenia poza podstawowymi świadczeniami z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu i śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku może obejmować 22 dodatkowe świadczenia m.in. :

  • świadczenie z tytułu zachorowania na COVID-19 dla osób do 18 roku życia,
  • świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku od 1-go dnia,
  • świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu wskutek choroby od 1-go dnia,
  • świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady, węże lub żmije,
  • świadczenie z tytułu poważnego zachorowania (m.in. sepsa, stwardnienie rozsiane, utrata wzroku),
  • świadczenie z tytułu śmierci rodzica lub opiekuna prawnego,
  • świadczenie z tytułu zachorowania na nowotwór złośliwy,
  • zwrot kosztów leczenia oraz zwrot kosztów rehabilitacji,
  • zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych,
  • zwrot kosztów zakupu lub naprawy uszkodzonych okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego.

 

Informacja stanowi materiał promocyjny Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"