typ
Home »

Respirator dla Instytutu Medycyny Wsi


Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” na wniosek Związku Wzajemności Członkowskiej „Lubelskie” przekazało do Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie środki finansowe na zakup respiratora dla Kliniki Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego z Pododdziałem Chorób Zawodowych i Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki.

 

Instytut Medycyny Wsi pomimo sytuacji epidemicznej udziela świadczeń zdrowotnych, a dużą część pacjentów stanowią mieszkańcy obszarów wiejskich. Z uwagi na to, że posiadane respiratory zostały przekazane do szpitala jednoimiennego w Puławach, Instytut nie dysponuje obecnie zabezpieczeniem sali intensywnego nadzoru.

 

Towarzystwo w ramach wsparcia działań na walkę z pandemią udzieliło wsparcia 8 szpitalom, 1 Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz ponad 100 jednostkom samorządu terytorialnego. Pomoc jest realizowana we współpracy ze związkami wzajemności członkowskiej.