typ
Home »

Pomoc dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie


Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” udzieliło Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie wsparcia finansowego na zakup środków ochrony osobistej dla podmiotów, które udzielają świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego na terenie miasta Rzeszów oraz powiatów: rzeszowskiego, niżańskiego, leżajskiego i łańcuckiego.

 

Przekazana pomoc przyczyni się do lepszej ochrony życia i zdrowia mieszkańców województwa podkarpackiego w tym mieszkańców jednostek samorządów terytorialnego, które są członkami ZWC „Samorządy Terytorialne Województwa Podkarpackiego” oraz rolników - członków ZWC „Podkarpacie”.


TUW „TUW” we współpracy ze związkami wzajemności członkowskiej wspiera działania na rzecz walki z pandemią. Wsparcie finansowe otrzymały już szpitale i jednostki samorządu terytorialnego.