typ
Home »

Pomagamy


Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” aktywnie wspiera działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa Sars-CoV-2 oraz pozwalających na skuteczniejsze zwalczanie zakażeń spowodowanych koronawirusem.

 

Pomoc TUW „TUW” kierowana jest przede wszystkim do gmin, miast i powiatów, które są członkami związków wzajemności członkowskiej. To właśnie na jednostkach samorządu terytorialnego spoczywa ciężar dbania o porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli. Przekazane przez TUW „TUW” fundusze zostaną przeznaczone na zakup środków higieny i ochrony osobistej niezbędnych do sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania instytucji i służb ratowniczych w tym: ochotniczych straży pożarnych, pracowników urzędów, ośrodków zdrowia czy pomocy społecznej oraz wolontariuszy zaangażowanych w pomoc seniorom, osobom samotnym, niepełnosprawnym i przewlekle chorym.

 

Ponadto TUW „TUW” przekazało 6 szpitalom w województwie mazowieckim i 1 w województwie małopolskim fundusze na zakup środków ochrony osobistej dla lekarzy, pielęgniarek i pozostałych pracowników medycznych.