typ
Home »

Wiosenna akcja zawierania umów ubezpieczeń upraw rolnych od zdarzeń losowych


Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” rozpoczęło wiosenną akcję zawierania umów ubezpieczeń upraw rolnych od zdarzeń losowych.

Towarzystwo od początku obowiązywania dopłatowego programu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich realizowanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oferuje ubezpieczenia upraw rolnych z możliwością uzyskania dopłaty do składki ubezpieczeniowej realizowanej ze środków budżetu państwa. Oferowanie ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatami do składki ubezpieczeniowej umożliwia Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” podpisana 20 grudnia 2019 r., po raz piętnasty już, umowa z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi będącym dysponentem środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie państwa. Należy podkreślić fakt, iż nadal zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2020 r. dopłata będzie przysługiwała w maksymalnej wysokości 65% składki ubezpieczeniowej, pod warunkiem spełnienia wszystkich ustawowych wymogów.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” umożliwia ubezpieczenie upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych suszą.  Producent rolny wybierając jeden z trzech poziomów franszyzy redukcyjnej, czyli możliwości zmniejszenia odszkodowania o 20%, 25% albo 30% sumy ubezpieczenia będzie mógł zdecydować jaki poziom strat w uprawach przyjmie jako swoje ryzyko i z tego tytułu nie uzyska odszkodowania.

 

Informacja stanowi materiał promocyjny Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"