typ
Home »

Nowe ubezpieczenia komunikacyjne w TUW „TUW”


Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” wprowadziło do oferty dwa nowe ubezpieczenia komunikacyjne: „BEZPOŚREDNIA LIKWIDACJA SZKÓD W TUW-ie” oraz AUTOCASCO MINI.

 

„BEZPOŚREDNIA LIKWIDACJA SZKÓD W TUW-ie” to produkt, który zapewnia poszkodowanym mającym wykupione OC lub AC w TUW „TUW” możliwość bezpośredniej likwidacji szkód wypadkowych, bez konieczności kontaktowania się z ubezpieczycielem sprawcy szkody (bez względu na to, czy jest on w systemie BLS w ramach porozumienia PIU). Ubezpieczonym w zakresie "BLS w TUW-ie" Towarzystwo zapewnia szybką wypłatę odszkodowania, minimum formalności oraz brak utraty zniżek B/M w AC. Ochroną objęte jest uszkodzenie / zniszczenie ubezpieczonego pojazdu wraz z jego wyposażeniem podstawowym wskutek zderzenia się z pojazdem sprawcy szkody, który jest ubezpieczony w zakresie OC w Polsce, jak również koszty dodatkowe np. holowanie, wynajem pojazdu zastępczego czy parkowanie pojazdu.

 

UBEZPIECZENIE AC MINI to prosty produkt, będący alternatywą dla ubezpieczenia AUTOCASCO. To oferta kierowana do właścicieli pojazdów osobowych, terenowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony o wartości od 5 000 zł do 20 000 zł, którzy zainteresowani są ochroną pojazdu przed ryzykiem kradzieży lub ryzykiem całkowitego zniszczenia samochodu w wyniku zdarzeń losowych lub wskutek zderzenia ubezpieczonego pojazdu ze zwierzęciem.  Jest to również ciekawa propozycja dla tych osób, które ubezpieczają swoje pojazdy w zakresie ryzyk autocasco po raz pierwszy, chcą wypracować sobie zniżki z tytułu bezszkodowej jazdy lub posiadaczy pojazdów, którzy chcą zachować ciągłość przebiegu ubezpieczenia w AC.

Dodatkowo TUW "TUW" gwarantuje bezpłatną ochronę wyposażenia dodatkowego do kwoty 500 zł oraz możliwość uzyskania dodatkowych zniżek dla członków TUW „TUW”, członków Związków Wzajemności Członkowskiej oraz posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

 

 

Informacja stanowi materiał promocyjny Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"