typ
Home »

Nowe logo Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”


Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” wprowadziło do obrotu nowe uproszczone logo.

Stanowi ono modyfikację dotychczasowego znaku firmowego polegającą na uwypukleniu symbolu graficznego, który jest artystyczną transformacją hełmu strażackiego św. Floriana uzupełnionego o wpisane weń litery: „t”, „u”, „w”. Stylizowane litery poprzez wzajemne przenikanie i powiązanie pierwszej T z ostatnim elementem litery W (zamknięcie) mówią w jednoznaczny sposób graficzny o idei wzajemności i wspólnoty członków Towarzystwa. Symbol graficzny uzupełniony jest o skróconą nazwę TUW „TUW” umieszczoną w belce.

 

Znaki firmowe stosowane przez TUW „TUW” są prawnie chronionymi znakami towarowymi zarejestrowanymi w Urzędzie Patentowym RP.