typ
Home »

Gwarancje ubezpieczeniowe


Oferta Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” została rozszerzona o możliwość udzielania gwarancji ubezpieczeniowych.

 

Aktualnie TUW „TUW” proponuje następujące rodzaje gwarancji:

  • gwarancje zapłaty wadium,

  • gwarancje należytego wykonania kontraktu,

  • gwarancje usunięcia wad i usterek,

  • gwarancje zwrotu zaliczki.

Powyższe gwarancje należą do grupy tzw. gwarancji kontraktowych i służą zabezpieczeniu roszczeń inwestorów na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego, od przetargu poprzez realizację kontraktu aż po okres rękojmi lub gwarancji jakości.
Oferta TUW „TUW” jest skierowana do przedsiębiorców, w szczególności małych i średnich, którzy realizują kontrakty na świadczenie usług lub dostaw, wymagające złożenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji zobowiązań umownych.