typ
Home »

Współpraca z Polską Federacją Ziemniaka


Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" podpisało z Polską Federacją Ziemniaka porozumienie w sprawie utworzenia związku wzajemności członkowskiej.

 

Strony porozumienia zobowiązały się do współdziałania w zakresie propagowania idei ubezpieczeń wzajemnych. Ponadto ustalone zostały zasady wspólnego działania w celu umożliwienia członkom Polskiej Federacji Ziemniaka korzystanie z wzajemnej ochrony ubezpieczeniowej świadczonej przez TUW "TUW".

 

Polska Federacja Ziemniaka jest stowarzyszeniem, które zostało zawiązane w celu integracji polskiej branży ziemniaczanej oraz jej reprezentacji i promocji w kraju i za granicą. Jest organizacją, która ma zapewnić polskiemu ziemniakowi pozycję lidera na rynku rolnym i towarowym m. in. poprzez dbałość o jakość produkcji i satysfakcję konsumentów.

 

TUW "TUW" od 28 lat oferuje kompleksową ochronę w zakresie ubezpieczeń rolnych. Ofertę uzupełnia bogata gama produktów ubezpieczeniowych: majątkowych i finansowych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą rolniczą i poza rolniczą. Członkowie Polskiej Federacji Ziemniaka będą mogli korzystać z szerokiej gamy produktów majątkowych i komunikacyjnych oferowanych przez TUW "TUW".