typ
Home »

Wyniki Konkursu „Rolniczki motorem innowacji w Polsce”


Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” objęło patronatem II edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Rolniczki motorem innowacji w Polsce”, który był organizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

 

Celem konkursu było uwidocznienie roli kobiet zaangażowanych w rozwój gospodarstw rolnych oraz docenienie innowacyjnych metod stosowanych przez nie w swoich gospodarstwach. Nagrodę główną w konkursie stanowi udział w międzynarodowym konkursie organizowanym przez Komitet COPA-COGECA w Brukseli.

 

Finał konkursu odbył się podczas tegorocznych Centralnych Targów Rolniczych w Nadarzynie. I miejsce zajęła rolniczka z woj. świętokrzyskiego prowadząca gospodarstwo mleczarskie zajmujące się przetwórstwem tradycyjnym mleka, a szczególnie produkcją serów w tym znanego „Buncoka strzałkowskiego”. II miejsce rolniczka prowadząca gospodarstwo w woj. lubuskim, w którym od 10 lat metodą tradycyjną tłoczony jest olej roślinny o unikalnych cechach i doskonałej jakości. III miejsce przyznano rolniczce z woj. zachodniopomorskiego prowadzącej certyfikowane gospodarstwo ekologiczne z produkcją roślinną podporządkowaną pod hodowlę bydła mięsnego oraz produkcję warzywno-owocową pod wytwarzany produkt lokalny.

 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” ufundowało nagrody dla wszystkich laureatek konkursu. Serdecznie gratulujemy laureatkom i życzymy dalszych sukcesów w prowadzeniu gospodarstwa oraz w konkursie Copa-Cogeca.