typ
Home »

TUW "TUW” Partnerem Konkursu [eS]


Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” po raz kolejny było partnerem Konkursu [eS] na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku, którego celem jest uhonorowanie przedsiębiorstw najlepiej łączących działalność gospodarczą z działalnością społeczną.

 

Patronem Konkursu jest Jacek Kuroń - wybitny polski polityk, jeden z przywódców opozycji w okresie PRL, dwukrotny minister pracy i polityki socjalnej, a także zwolennik i promotor budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz organizator licznych akcji społecznych w celu łagodzenia skutków transformacji gospodarczej.

 

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

 

Do tegorocznej edycji zgłoszono 43 przedsiębiorstwa z całej Polski w tym spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności zawodowej oraz fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą. Powołani przez Organizatora eksperci społeczni i ekonomiczni w wyniku dokonanej oceny merytorycznej wyłonili 13 finalistów, u których przeprowadzone zostały wizje studyjne.

 

Zwycięskie przedsiębiorstwa społeczne zostały wybrane przez Radę Konkursu, w której zasiadają przedstawiciele Partnerów i Organizatorów Konkursu.

 

14 listopada br. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, podczas uroczystej gali, wręczono nagrody laureatom konkursu.

 

Nagrodę Główną i tytuł „Przedsiębiorstwa Społecznego Roku 2019” otrzymało Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym “Siedlisko” z województwa opolskiego prowadzące całodobowy dom opieki, który został powołany, żeby utworzyć miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto „Siedlisko” prowadzi działalność gastronomiczną – w tym usługi cateringowe, a wypracowany zysk przeznacza na działalność społeczną.

 

Nagrodę „Pomysł na Rozwój” przyznano Stowarzyszeniu Na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów “AS” z Mławy. „AS” liczy 10 tysięcy członków i prowadzi wiele działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu i samotności w tym: warsztaty dziennej terapii zajęciowej, restauracje w Mławie i Płocku pod wdzięczną nazwą „Gary Babci Krysi”, w których seniorzy korzystają z pomocowego programu dożywiania. Budżet stowarzyszenia wzmacnia produkcja i sprzedaż Skrzatów Helpików.

 

Nagrodę „Odkrycie Roku” otrzymała Fundacja Leżę i Pracuję - pierwsza w Polsce agencja marketingowa, która powstała po to, by dać pracę osobom z niepełnosprawnością ruchową.

 

Nagrodę publiczności przyznaną na podstawie głosowania internetowego otrzymała Fundacja Leny Grochowskiej z Siedlec zatrudniająca osoby niepełnosprawne intelektualnie, które w ramach pracowni ceramiczno-artystycznej i krawieckiej tworzą unikatowe wyroby rękodzielnicze.

 

Rada Konkursu przyznała także Honorową Nagrodę Specjalną pani Blance Barkan-Popowskiej prezesce Spółdzielni Socjalnej „Pożyteczni” za heroiczną pracę na rzecz zapewnienia miejsc pracy osobom z niepełnosprawnością w Warszawie.

 

Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu składamy gratulacje i życzymy dalszych sukcesów w realizacji podjętych działań.