typ
Home »

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie


14 listopada 2019 roku w Warsaw Hotel Plaza w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.

 

W Zgromadzeniu uczestniczyli przedstawiciele Kurii Udziałowej i Kurii Związkowej oraz członkowie TUW „TUW” w tym osoby, które w znaczący sposób przyczyniły się do jego powstania: Henryk Wujec, Andrzej Bratkowski i Mirosław Odorowski.

 

Zgromadzenie zaszczycili swoją obecnością minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, który jest wieloletnim członkiem TUW „TUW” i współtwórcą jednego z najstarszych Związków Wzajemności Członkowskiej, a także prezes zarządu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników Aleksandra Hadzik oraz przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Umocowani współwłaściciele TUW „TUW”: InterRisk TU S.A. VIG, Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz Związki Wzajemności Członkowskiej podjęły decyzję w sprawie zmiany statutu, która konsekwentnie wpłynie na dalszy, szybki rozwój TUW „TUW” w formule wzajemnościowej.

 

Rada nadzorcza i zarząd TUW „TUW” składają serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom.