typ
Home »

Koce termiczne dla ubezpieczających samochody w TUW „TUW”


Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” zakupiło partię termicznych kocy ratunkowych, które będą przekazywane klientom zawierającym ubezpieczenie OC p.p.m. lub AC samochodu osobowego lub dostawczego.

Koce termiczne zwane także „folią życia” są niezwykle przydatne w różnych akcjach ratunkowych i powinny znaleźć się w wyposażeniu każdego pojazdu. Stosuje się je w celu ochrony ludzkiego życia i zdrowia w przypadku zagrożenia równowagi termicznej.

Zakupione przez TUW „TUW” koce ratunkowe mają stosowne atesty i informację w jaki sposób je stosować w celu uzyskania pożądanego efektu tj. ogrzania bądź schłodzenia ciała poszkodowanego.

Zastosowanie koca termicznego może ograniczyć skutki ewentualnych zdarzeń, w wyniku których doszło do urazu wstrząsu, wychłodzenia bądź narażenia na wysoką temperaturę.