typ
Home »

Akcja „Rolnicy dla rolników”


Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” udzieliło finansowego wsparcia akcji „Rolnicy dla rolników”, której celem była pomoc poszkodowanym w wyniku deszczy nawalnych, jakie w maju tego roku wystąpiły na terenie Małopolski.

Szczególnie dotkliwe straty odnotowano w gospodarstwach zajmujących się hodowlą bydła. Akcja umożliwiła przekazanie rolnikom z gmin Szczucin i Mędrzechów 80 balotów sianokiszonki. Ponadto TUW „TUW” przekazał środki na zakup paszy dla hodowców z terenu powiatu dąbrowskiego i tarnowskiego.

Udzielanie wsparcia poszkodowanym było możliwe dzięki aktywnej współpracy TUW „TUW” z rolnikami z terenu województwa małopolskiego, którzy są członkami ZWC Galicja.  

W swojej działalności TUW „TUW”  przywiązuje dużą wagę  do utrzymywania bliskich relacji ze środowiskami, które zaufały idei wzajemności ubezpieczeniowej.  Umożliwia to zarówno kształtowanie oferty w oparciu o potrzeby ubezpieczeniowe członków TUW „TUW”,  jak i reagowanie w razie wystąpienia zdarzeń losowych.