typ
Home »

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TUW "TUW"


Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, na podstawie art. 8 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa na dzień 21 czerwca 2018 r. o godzinie 12.00, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Nowoursynowskiej 166 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Aula Kryształowa).