typ
Home »

Centralne Targi Rolnicze – CTR 2017


Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, jako partner wydarzenia obejmujący ochroną ubezpieczeniową wystawiane zwierzęta, kolejny raz uczestniczyło w Centralnych Targach Rolniczych – CTR 2017, które odbyły się w dniach 29 listopada – 1 grudnia 2017 roku w halach targowych PTAK WARSAW EXPO w Nadarzynie.

Centralne Targi Rolnicze to inicjatywa, dedykowana branży rolno-spożywczej, stanowiąca platformę spotkań rolników i mieszkańców obszarów wiejskich z producentami maszyn, urządzeń, sprzętu do produkcji, hodowli, przetwórstwa i przechowalnictwa, środków do produkcji rolnej, i innymi instytucjami wspierającymi ten sektor.

Nowatorskie rozwiązania, nowości produktowe i technologiczne, a także usługi dla rolnictwa, zostały zaprezentowane podczas trzech dni trwania targów.

Udział w imprezie był okazją do spotkań z ubezpieczonymi – zarówno z przedstawicielami instytucji obsługujących sektor rolniczy jak i z indywidualnymi rolnikami.

Pracownicy TUW „TUW” propagowali ideę wzajemności ubezpieczeniowej jak również udzielali informacji o ofercie ubezpieczeniowej Towarzystwa. Nasze stoisko promocyjne zostało zorganizowane pod hasłem: „Super Rolnik” i cieszyło się dużym zainteresowaniem członków naszego Towarzystwa i nie tylko.

Udział w Centralnych Targach Rolniczych był okazją do nawiązania nowych relacji jak również sposobnością do zainteresowania współpracą z TUW „TUW” na wielu płaszczyznach.

Wśród uczestników znaleźli się Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, Prezes Krajowej Rady i Mazowieckiej Izby Rolniczej Wiktor Szmulewicz, Wiceprezes Mazowieckiej Izby Rolniczej Kazimierz Szubiński, marszałkowie i wojewodowie, przedstawiciele Kasy Rolniczej Ubezpieczeń Społecznych, izb rolniczych, kół gospodyń wiejskich oraz samorządów terytorialnych.

Wiele inspirujących wrażeń dostarczyła również gala, na którą zostaliśmy zaproszeni jako partnerzy , podczas której wręczone zostały nagrody za produkty i rozwiązania wspierające rozwój rolnictwa. .

W trakcie targów rozstrzygnięty został również konkurs „Rolniczki motorem wzrostu innowacyjności w polskich gospodarstwach”, który Towarzystwo objęło honorowym patronatem