typ
Home »

Oświadczenie TUW "TUW"


W związku z artykułem, który ukazał się w dniu 23 sierpnia 2017 roku....

 

 

W związku z artykułem, który ukazał się w dniu 23 sierpnia 2017 roku na stronie https://niebezpiecznik.pl pod tytułem "Zostawiła psa w lesie i ktoś uwiecznił numer rejestracyjny jej samochodu. A wtedy pracownik ubezpieczyciela..." Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" w Warszawie informuje, że niezwłocznie po powzięciu wiadomości podjęło działania mające na celu wyjaśnienie opisanej sytuacji i wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do osób odpowiedzialnych.

Towarzystwo pragnie podkreślić, iż przykłada dużą wagę do ochrony danych osobowych i informacji objętych tajemnicą ubezpieczeniową.

 

Towarzystwo zaprzecza informacji, jakoby popierało ujawnienie danych swoich klientów, co sugeruje wpis na portalu społecznościowym. Takie działania są bezwzględnie sprzeczne z prawem i wewnętrzymi regulacjami Towarzystwa. Wpis na portalu społecznościowym pochodzi od osoby, która posłużyła się logo Towarzystwa bez jego wiedzy i zgody. Towarzystwo podejmuje wszelkie niezbędne czynności w celu ustalenia i pociągnięcia do odpowiedzialności tej osoby.

 

Towarzystwo przeprasza osobę, której dane osobowe zostały ujawnione i wyraża ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji.

 

Rzecznik prasowy

Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"

 

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2017 roku