typ
Home »

Szkody majątkowe spowodowane przez anomalie pogodowe


Gwałtowne zjawiska atmosferyczne (nawałnice, silne wiatry, burze) jakie w ostatnim czasie nawiedziły nasz kraj spowodowały dotkliwe straty w wielu gospodarstwach domowych naszych Członków.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW w celu jak najsprawniejszego oszacowania szkód zaangażowało dodatkową liczbę rzeczoznawców oraz uruchomiło uproszczone procedury likwidacji.

Nasi Członkowie mogą zgłaszać szkody za pośrednictwem:

  • infolinii : 801 001 003 lub 22 545 39 50,

  • w jednostkach terenowych naszego Towarzystwa (numery telefonów i adresy e-mail znajdują się w zakładce „kontakt”),

  • u Agentów współpracujących z TUW „TUW”.

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku szkód powstałych na skutek niekorzystnych działań atmosferycznych w ubezpieczonych budynkach, nasze Towarzystwo zgodnie z obowiązującymi regulacjami, refunduje poniesione koszty związane z zapobieganiem powiększaniu strat jak np. wypompowanie wody czy zabezpieczenie uszkodzeń folią.

W przypadku konieczności uprzątnięcia posesji prosimy, aby uszkodzone i zniszczone przedmioty pozostawić w jednym miejscu w celu okazania likwidatorowi podczas oględzin.

Bardzo pomocne przy szacowaniu szkód mogą okazać się także zdjęcia wykonane przy pomocy aparatu fotograficznego czy telefonicznego.