typ
Home »

Aktualności


Nowa oferta ubezpieczeń szkolnych w TUW „TUW”

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” przygotowało w ramach ubezpieczenia BEZPIECZNA SZKOŁA nową kompleksową i wszechstronną ofertę dobrowolnego ubezpieczenia, które zabezpieczy przed finansowymi skutkami nieszczęśliwego wypadku jaki może się zdarzyć na terenie placówki oświatowej, jak i w życiu prywatnym.

Respirator dla Instytutu Medycyny Wsi

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” na wniosek Związku Wzajemności Członkowskiej „Lubelskie” przekazało do Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie środki finansowe na zakup respiratora dla Kliniki Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego z Pododdziałem Chorób Zawodowych i Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki.

Pomoc dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” udzieliło Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie wsparcia finansowego na zakup środków ochrony osobistej dla podmiotów, które udzielają świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego na terenie miasta Rzeszów oraz powiatów: rzeszowskiego, niżańskiego, leżajskiego i łańcuckiego.

Infolinia Covid 19

Członkowie, Klienci, Pracownicy i Agenci Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” mogą bez wychodzenia z domu za pośrednictwem infolinii uzyskać informacje dotyczące trwającej pandemii w trzech zakresach tematycznych:

Zmiany produktowe związane z pandemią

W związku z sytuacją epidemiczną Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” podjęło decyzję o wprowadzeniu dodatkowych procedur i zmian produktowych.

Pomagamy

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” aktywnie wspiera działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa Sars-CoV-2 oraz pozwalających na skuteczniejsze zwalczanie zakażeń spowodowanych koronawirusem.

Dbamy o bezpieczeństwo Członków/Klientów TUW "TUW"

W trosce o bezpieczeństwo Członków/Klientów TUW "TUW" i ograniczenie ryzyka zachorowania na wirusa COVID-19, uprzejmie informujemy, iż wdrożyliśmy uproszczone procedury zawierania umów ubezpieczenia bez konieczności wychodzenia z domu.
31-40 z 154