typ
Home »

Aktualności


Rozpoczęcie jesiennego sezonu ubezpieczenia upraw rolnych w TUW „TUW”

Wraz z nadejściem jesieni każdy rolnik powinien rozważyć możliwość zabezpieczenia interesów swoich i swojej rodziny poprzez ubezpieczenie ozimych upraw rolnych przed ryzykiem związanym z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, jakie z coraz większą częstotliwością nawiedzają nasz kraj.

Podziękowanie za wsparcie akcji ICMIF

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” otrzymało podziękowanie za wsparcie finansowe Fundacji DHAN współpracującej z ICMIF (Międzynarodową Federacją Ubezpieczeń Spółdzielczych i Wzajemnych) w ramach projektu 5-5-5.

Nowy pakiet „Bezpieczny Biznes w TUW-ie”

Pakiet „Bezpieczny Biznes w TUW-ie” jest dedykowany przedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową, produkcyjną lub usługową, jak również osobom fizycznym posiadającym budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Szkody majątkowe spowodowane przez anomalie pogodowe

W związku z występowaniem w ostatnich tygodniach gwałtownych zjawisk atmosferycznych (nawałnice, ulewne deszcze, silne wiatry, burze), które powodują dotkliwe straty w wielu gospodarstwach domowych naszych Członków, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” informuje, że szkody można zgłaszać za pośrednictwem:

Walne Zgromadzenie TUW "TUW"

28 czerwca 2021 roku w Warszawie w Warsaw Plaza Hotel przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.

VII Sprzątanie brzegów Warty od źródeł do ujścia

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” we współpracy z Wielkopolską Izbą Rolniczą zaangażowało się w „VII Sprzątanie brzegów Warty od źródeł do ujścia”, które odbyło się 24 kwietnia br.

Rozszerzenie sieci warsztatów partnerskich

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich członków oraz poszkodowanych nawiązało współpracę z kolejnym podmiotem zajmującym się organizacją napraw pojazdów – firmą ACCENTURE Sp. z o.o., dzięki czemu znacząco zwiększyła się sieć warsztatów partnerskich na terenie całego kraju, które oferują profesjonalną naprawę samochodu przy minimum formalności.
1-10 z 156