typ
Home » Zgłoś szkodę

Zgłoś szkodę


 

Internetowy Formularz Zgłoszenia Szkody:

 

https://zgloszenie-szkody.tuw.pl

 

 

CONTACT CENTER

22 545 39 50

połączenie płatne zgodnie z taryfą operatora

poniedziałek - sobota 7.00 - 20.00
(za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

 

CENTRUM ALARMOWE ASSISTANCE (czynne całą dobę)

dla umów ubezpieczenia zawartych od dnia 1.04.2020r.

+ 48 22 741 39 50 

dla umów ubezpieczenia zawartych do dnia 31.03.2020r.

+ 48 22 522 66 22

+ 48 22 563 11 31

Połączenie płatne zgodnie z taryfą operatora.