typ
Home » Oferta » Dla rolników » Uprawy, w tym z dopłatami

Uprawy, w tym z dopłatami


Ubezpieczenie UPRAW to wyjątkowa i wszechstronna oferta dobrowolnego ubezpieczenia przygotowana z myślą o producencie rolnym i dużym rolniku, a więc o rolniku takim jak Ty.

 

Jesteśmy na rynku ubezpieczeniowym jedną z nielicznych firm oferujących ubezpieczenie upraw. Na ofertę tą składają się:
1) obowiązkowe oraz dobrowolne ubezpieczenie upraw rolnych od zdarzeń losowych, w tym realizowane w ramach umowy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie dopłat udzielanych na podstawie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,

2) ubezpieczenie upraw od zdarzeń losowych,
3) kompleksowe ubezpieczenie BEZPIECZNA ZAGRODA.

Ubezpieczamy rośliny oraz plony roślin rolniczych i ogrodniczych, uprawianych zarówno w gruncie jak i pod osłonami – w szklarniach i namiotach foliowych.

 

Tylko polisa ubezpieczenia UPRAW:

chroni w okresie od zasiewu lub wysadzenia roślin do zbioru plonu i złożenia go w miejscu stałego przechowywania, każdą Twoją uprawę – czy to roślin:

 • zbożowych,

 • oleistych,

 • okopowych bulwiastych i korzeniowych,

 • specjalnych jak tytoń, chmiel, rośliny energetyczne,

 • strączkowych i motylkowych drobnonasiennych,

 • włóknistych,

 • zielarskich,

 • ozdobnych i warzyw zarówno uprawianych w gruncie jak i w szklarniach lub pod namiotami foliowymi,

 • owoców i nasadzeń drzew i krzewów owocowych oraz roślin jagodowych,

 • trwałych użytków zielonych,

 • a także każdą inną uprawę gdy odmiana rośliny zgłoszonej do ubezpieczenia jest wymieniona
  w rejestrze odmian dopuszczonych do uprawy wydanym przez Unię Europejską;

zapewnia:

 • odszkodowanie będące rekompensatą poniesionych strat ilościowych i jakościowych wskutek zniszczenia ubezpieczonego plonu lub roślin,

 • przypadku szkód wskutek złego przezimowania, zwrot poniesionych nakładów finansowych na uprawę roślin ozimych, w zakresie pełnym lub ograniczonym – wybór należy do Ciebie;

pomaga:

 • zachować płynność finansową gospodarstwa, nawet w przypadku zniszczenia całej produkcji roślinnej, ale warunek tego jest jeden, musisz ją w całości dobrze ubezpieczyć, w czym pomoże Tobie agent ubezpieczeniowy, który chętnie odpowie na pytania i doradzi by wybór był dla Ciebie jak najlepszy.

Pamiętaj – jeżeli jesteś rolnikiem, który uzyskał płatności bezpośrednie w ramach systemu wsparcia bezpośredniego, ubezpieczając swoje uprawy w Towarzystwie spełnisz obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia upraw rolnych wynikający z ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

 

Wybierając ubezpieczenie UPRAW w naszym Towarzystwie, którego może jesteś już Członkiem,
otrzymujesz gwarancję:

 • pełnej ochrony produkcji roślinnej w Twoim gospodarstwie,

 • rzeczywistych sum ubezpieczenia,

 • szerokiego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez grad, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, deszcz nawalny, suszę, huragan, a nawet obsunięcie się ziemi i lawinę, a za dodatkową składkę może być rozszerzony
  o ryzyko ognia.

Towarzystwo daje też możliwość obniżenia progu odpowiedzialności, a także wykupienia udziału własnego;

czerpiesz liczne korzyści:

 • stając się Członkiem Towarzystwa masz pewność, że ubezpieczasz się u siebie,

 • płacisz tylko 35% składki, drugą część składki w ramach dopłat pokrywa budżet państwa, dzięki czemu każdego, nawet Ciebie, stać na to ubezpieczenie,

 • prosta procedura i minimum formalności maksymalnie skraca czas potrzebny by się ubezpieczyć;

otrzymujesz atrakcyjne zniżki:

 • za posiadanie w Towarzystwie umowy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,

 • jednorazową opłatę składki,

 • składkę możesz opłacić w dwóch ratach.

Zapewne nie raz widziałeś jak w jednej chwili sąsiadowi grad ściął łan dorodnego zboża, albo wymłócił tuż przed zbiorem rzepak. Może słyszałeś jak przymrozek jednej nocy zmroził zawiązki owoców na drzewach owocowych lub grad okaleczył owoce w sadzie, pozbawiając ich właścicieli oczekiwanego zysku. Może nawet i Ty sam doświadczyłeś tego nieszczęścia gdy nie miałeś jeszcze wykupionej polisy ubezpieczenia upraw. Nie zwlekaj dłużej z decyzją i ubezpiecz swoje uprawy.
W tym celu skontaktuj się ze swoim agentem ubezpieczeniowym lub jedną z jednostek Towarzystwa.

 

Ogólne warunki obowiązkowego oraz dobrowolnego ubezpieczenia upraw rolnych od zdarzeń losowych (obowiązujące od dnia 1 stycznia 2018r.)

 

Ogólne warunki obowiązkowego oraz dobrowolnego ubezpieczenia upraw rolnych od zdarzeń losowych (obowiązywały do dnia 31 grudnia 2017r.)

 


Ogólne warunki ubezpieczenia upraw od zdarzeń losowych

 

Aneks do ogólnych warunków ubezpieczenia upraw od zdarzeń losowych

 

Karta informacyjna o produkcie