typ

OWU


 

Ogólne warunki ubezpieczenia BEZPIECZNA RODZINA obowiązujące od dnia 15 marca 2017 r.

Aneks nr 1 do ogólnych warunków ubezpieczenia Bezpieczna Rodzina obowiązujący od 15 marca 2017r.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia BEZPIECZNA RODZINA obowiązujące od dnia 15 sierpnia 2015r.  do 14 marca 2017r.

Aneks zmieniający z dniem 15 kwietnia 2016r. postanowienia OWU BEZPIECZNA RODZINA obowiązujących od dnia 15 sierpnia 2015r.

 

 

 
 

 

Ogólne warunki ubezpieczeń Bezpieczna Firma w TUW-ie obowiązujące od dnia 15 lipca 2017 r.

 

Ogólne warunki ubezpieczeń Bezpieczna Firma w TUW-ie obowiązujące od dnia 01 września 2008r. do 15 lipca 2017r.

 

Aneks zmieniający z dniem 01 lutego 2017r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia Bezpieczna Firma w TUW-ie obowiązujących od dnia 01 września 2008r.

 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obowiązujące od dnia 01 marca 2012r.

 

Aneks zmieniający z dniem 01 lutego 2017r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obowiązujących od dnia 01 marca 2012r.

 

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia BEZPIECZNA SZKOŁA obowiązujące od dnia 15 lipca 2016r.

 

Aneks Nr 1 zmieniajacy z dniem 10 kwietnia 2017 r.postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia „Bezpieczna Szkoła” (wprowadzonych do obrotu z dniem 15 lipca 2016 r.)

 

Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku

 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia BEZPIECZNY AGROBIZNES obowiązujące od dnia 01 września 2012r.

 

Aneks zmieniający z dniem 01 lutego 2017r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia BEZPIECZNY AGROBIZNES obowiązujących od dnia 01 września 2012r.

 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk obowiązujące od dnia 01 września 2009r.

 

Aneks zmieniający z dniem 01 lutego 2017r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia  mienia od wszystkich ryzyk obowiązujących od dnia 01 września 2009r.

 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego oraz transportowego (Casco maszyn) obowiązujące od dnia 15 października 2008r.

 

Aneks zmieniający z dniem 01 lutego 2017r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego oraz transportowego (Casco maszyn) obowiązujących od dnia 15 października 2008r.

 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku obowiązujące od dnia 10 sierpnia 2007r do 22 lutego 2018r.


Aneks zmieniający z dniem 01 lutego 2017r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia  mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku obowiązujących od dnia 10 sierpnia 2007r do 22 lutego 2018r.

 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego na terytorium RP obowiązujące od dnia 01 sierpnia 2009r.

 

Aneks zmieniający z dniem 01 lutego 2017r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia  OC przewoźnika drogowego na terytorium RP obowiązujących od dnia 01 sierpnia 2009r.

 

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia BEZPIECZNY ROWERZYSTA  obowiązujące od dnia 15 kwietnia 2015r.

 

Aneks zmieniający z dniem 01 lutego 2017r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia BEZPIECZNY ROWERZYSTA obowiązujących od dnia 15 kwietnia 2015r.

 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2016r.

 

Aneks Nr 1 zmieniajacy z dniem 10 kwietnia 2017 r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia nastepstw nieszczesliwych wypadków (wprowadzonych do obrotu z dniem 1 kwietnia 2016 r.)

 

Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku