typ

OWU


 

Ogólne warunki ubezpieczenia BEZPIECZNA RODZINA obowiązujące od dnia 15 marca 2017 r.

Aneks nr 1 do ogólnych warunków ubezpieczenia Bezpieczna Rodzina obowiązujący od 15 marca 2017r.

 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia BEZPIECZNA RODZINA obowiązujące od dnia 15 sierpnia 2015r.  do 14 marca 2017r.

Aneks zmieniający z dniem 15 kwietnia 2016r. postanowienia OWU BEZPIECZNA RODZINA obowiązujących od dnia 15 sierpnia 2015r.

Aneks zmieniający z dniem 10 października 2015r. postanowienia OWU BEZPIECZNA RODZINA obowiązujących od dnia 15 sierpnia 2015r. obowiązujący do dnia 14 kwietnia 2016r.

 

Karta informacyjna o produkcie obowiązująca do dnia 14 kwietnia 2016r.

 

 

 
 
 

Aneks zmieniający z dniem 10 października 2015r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia BEZPIECZNY DOM W BUDOWIE obowiązujących od dnia 20 lutego 2009r. obowiązujący do dnia 14 kwietnia 2016r.

 

Karta informacyjna o produkcie obowiązująca do dnia 14 kwietnia 2016r.

 

Ogólne warunki ubezpieczeń Bezpieczna Firma w TUW-ie obowiązujące od dnia 01 września 2008r.

 

Aneks zmieniający z dniem 01 lutego 2017r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia Bezpieczna Firma w TUW-ie obowiązujących od dnia 01 września 2008r.

 

Aneks zmieniający z dniem 15 kwietnia 2016r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia Bezpieczna Firma w TUW-ie obowiązujących od dnia 01 września 2008r.

 

Aneks zmieniający z dniem 10 października 2015r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia Bezpieczna Firma w TUW-ie obowiązujących od dnia 01 września 2008r. obowiązujący do dnia 14 kwietnia 2016r.

 

Karta informacyjna o produkcie obowiązująca do dnia 14 kwietnia 2016r.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obowiązujące od dnia 01 marca 2012r.

 

Aneks zmieniający z dniem 01 lutego 2017r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obowiązujących od dnia 01 marca 2012r.

 

Aneks zmieniający z dniem 15 kwietnia 2016r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obowiązujących od dnia 01 marca 2012r.

 

Aneks zmieniający z dniem 10 października 2015r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obowiązujących od dnia 01marca 2012r. obowiązujący do dnia 14 kwietnia 2016r.

 

Karta informacyjna o produkcie obowiązująca do dnia 14 kwietnia 2016r.

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia BEZPIECZNA SZKOŁA obowiązujące od dnia 15 lipca 2016r.

 

Aneks Nr 1 zmieniajacy z dniem 10 kwietnia 2017 r.postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia „Bezpieczna Szkoła” (wprowadzonych do obrotu z dniem 15 lipca 2016 r.)

 

Tabela norm oceny trwałego uszczerbku do OWU BEZPIECZNA SZKOŁA

 

Ogólne warunki ubezpieczenia BEZPIECZNY AGROBIZNES obowiązujące od dnia 01 września 2012r.

 

Aneks zmieniający z dniem 01 lutego 2017r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia BEZPIECZNY AGROBIZNES obowiązujących od dnia 01 września 2012r.

 

Aneks zmieniający z dniem 15 kwietnia 2016r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia BEZPIECZNY AGROBIZNES obowiązujących od dnia 01 września 2012r.

 

Aneks zmieniający z dniem 10 października 2015r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia BEZPIECZNY AGROBIZNES obowiązujących od dnia 01 września 2012r. obowiązujący do dnia 14 kwietnia 2016r.

 

Karta informacyjna o produkcie obowiązująca do dnia 14 kwietnia 2016r.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk obowiązujące od dnia 01 września 2009r.

 

Aneks zmieniający z dniem 01 lutego 2017r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia  mienia od wszystkich ryzyk obowiązujących od dnia 01 września 2009r.

 

Aneks zmieniający z dniem 15 kwietnia 2016r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia  mienia od wszystkich ryzyk obowiązujących od dnia 01 września 2009r.

 

Aneks zmieniający z dniem 10 października 2015r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia  mienia od wszystkich ryzyk obowiązujących od dnia 01 września 2009r. obowiązujący do dnia 14 kwietnia 2016r.

 

Karta informacyjna o produkcie obowiązująca do dnia 14 kwietnia 2016r.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego oraz transportowego (Casco maszyn) obowiązujące od dnia 15 października 2008r.

 

Aneks zmieniający z dniem 01 lutego 2017r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego oraz transportowego (Casco maszyn) obowiązujących od dnia 15 października 2008r.

 

Aneks zmieniający z dniem 15 kwietnia 2016r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego oraz transportowego (Casco maszyn) obowiązujących od dnia 15 października 2008r.

 

Aneks zmieniający z dniem 10 października 2015r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego oraz transportowego (Casco maszyn) obowiązujących od dnia 15 października 2008r. obowiązujący do dnia 14 kwietnia 2016r.

 

Karta informacyjna o produkcie obowiązująca do dnia 14 kwietnia 2016r.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku obowiązujące od dnia 10 sierpnia 2007r.


Aneks zmieniający z dniem 01 lutego 2017r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia  mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku obowiązujących od dnia 10 sierpnia 2007r.

 

Aneks zmieniający z dniem 15 kwietnia 2016r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia  mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku obowiązujących od dnia 10 sierpnia 2007r.

 

Aneks zmieniający z dniem 10 października 2015r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia  mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku obowiązujących od dnia 10 sierpnia 2007r. obowiązujący do dnia 14 kwietnia 2016r.

 

Karta informacyjna o produkcie obowiązująca do dnia 14 kwietnia 2016r.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego na terytorium RP obowiązujące od dnia 01 sierpnia 2009r.

 

Aneks zmieniający z dniem 01 lutego 2017r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia  OC przewoźnika drogowego na terytorium RP obowiązujących od dnia 01 sierpnia 2009r.

 

Aneks zmieniający z dniem 15 kwietnia 2016r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia  OC przewoźnika drogowego na terytorium RP obowiązujących od dnia 01 sierpnia 2009r.

 

Aneks zmieniający z dniem 10 października 2015r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia  OC przewoźnika drogowego na terytorium RP obowiązujących od dnia 01 sierpnia 2009r. obowiązujący do 14 kwietnia 2016r.

 

Karta informacyjna o produkcie obowiązująca do dnia 14 kwietnia 2016r.

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia BEZPIECZNY ROWERZYSTA  obowiązujące od dnia 15 kwietnia 2015r.

 

Aneks zmieniający z dniem 01 lutego 2017r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia BEZPIECZNY ROWERZYSTA obowiązujących od dnia 15 kwietnia 2015r.

 

Aneks zmieniający z dniem 15 kwietnia 2016r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia BEZPIECZNY ROWERZYSTA obowiązujących od dnia 15 kwietnia 2015r.

 

Aneks zmieniający z dniem 10 października 2015r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia Bezpieczny Rowerzysta obowiązujących od dnia 15 kwietnia 2015r. obowiązujący do dnia 14 kwietnia 2016r.

 

Karta informacyjna o produkcie obowiązująca do dnia 14 kwietnia 2016r.

 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2016r.

 

Aneks Nr 1 zmieniajacy z dniem 10 kwietnia 2017 r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia nastepstw nieszczesliwych wypadków (wprowadzonych do obrotu z dniem 1 kwietnia 2016 r.)

 

Tabela norm oceny trwałego uszczerbku do OWU NNW