typ
Home » Oferta » Dla rolników » Odpowiedzialność cywilna rolnika

Odpowiedzialność cywilna rolnika


 

Ubezpieczenie OC rolnika jest jednym z trzech obowiązkowych ubezpieczeń rolnych.
 

 

Ubezpieczeniem tym objęta jest odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego.
 
Obowiązek zawarcia ubezpieczenia przez każdego posiadacza gospodarstwa rolnego wynika z ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych.
 
Zgodnie z zapisami ustawy umowę ubezpieczenia OC rolnika zawiera się na okres 12 miesięcy, a obowiązek ten powstaje w momencie objęcia w posiadanie gospodarstwa o powierzchni przekraczającej 1ha.

 

  
Niezależnie od ilości posiadanych hektarów, ubezpieczeniu obowiązkowemu OC rolnika podlega również osoba prowadząca dział specjalny produkcji rolnej.

 

  

 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku:
  • wystąpienia szkody, której następstwem jest uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, śmierć jak również utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia,
  • wyrządzenia szkody zarówno przez rolnika jak i wówczas, gdy szkodę wyrządzi osoba pozostająca z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym, czy też pracująca w gospodarstwie,
  • poniesienia szkody przez osoby wykonujące pracę w ubezpieczonym gospodarstwie.
Zawierając umowę ubezpieczenia w naszym Towarzystwie oraz stając się jego członkiem masz pewność, że ubezpieczasz się u siebie.

 

 

 

Możesz otrzymać atrakcyjne zniżki za:
  • staż członkowski,
  • bezszkodową kontynuację ubezpieczenia,
  • posiadanie innych ubezpieczeń majątkowych w naszym Towarzystwie.
Nasze Towarzystwo w celu zapewnienia pełnej ochrony Tobie, Twojej rodzinie i Twojego majątku daje możliwość dopełnienia ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowe dobrowolne, indywidualnie ubezpieczenia dopasowane do Twoich potrzeb.