typ
Home » Oferta » Dla rolników » Budynki gospodarstwa rolnego

Budynki gospodarstwa rolnego


Jeżeli jesteś rolnikiem i posiadasz gospodarstwo rolne ubezpiecz budynki w ramach obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych proponowanego przez nasze Towarzystwo. Twoje budynki zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową od zdarzeń losowych.

 
Zakres ubezpieczenia obejmuje aż 13 ryzyk, związanych głównie z anomaliami pogodowymi m.in.:
 • powódź,
 • huragan,
 • grad,
 • podtopienie itd.
Kwestie związane z ubezpieczeniem budynków rolniczych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego uregulowane są w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 

Agenci oraz pracownicy Towarzystwa w sposób profesjonalny pomogą ustalić wartości budynków oraz stopień ich zużycia.
 
Suma ubezpieczenia budynku może być ustalona na dwa sposoby:
 • w wartości nowej -  możliwe  tylko w odniesieniu do budynków nowo wybudowanych lub takich, których stopień zużycia w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie przekracza 10%,
 • w wartości rzeczywistej, a więc w wartości w stanie nowym ustalonej na dzień zawierania umowy, którą to wartość pomniejsza się o stopień zużycia budynku.
Pamiętaj, że budynek rolniczy:
 • trwale związany z gruntem,
 • wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych,
 • o powierzchni przekraczającej 20 m2,
  należy ubezpieczyć już w momencie pokrycia dachem, niezależnie od jego przeznaczenia - nawet, gdy jest nieużytkowany.
Do najważniejszych zalet zawarcia ubezpieczenia budynków rolniczych w naszym Towarzystwie należy minimum formalności przy zawieraniu umowy, przystępna cena oraz możliwość doboru dobrowolnego ubezpieczenia uzupełniającego ochronę pozostałej części Twojego majątku.

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych