typ
Home » Oferta » Dla firm » Pakiet BEZPIECZNE MIENIE

Pakiet BEZPIECZNE MIENIE


Jeśli jesteś przedsiębiorcą, pakiet ubezpieczeń BEZPIECZNE MIENIE,  zagwarantuje kompleksową ochronę Twojej działalności.

 

Pakiet BEZPIECZNE MIENIE zapewnia:

 • ubezpieczenie mienia w wariancie ryzyka nazwane lub wszystkie ryzyka,

 • ubezpieczenie mienia w trakcie budowy – wariant budowa,

 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem,

 • ubezpieczenie szyb i przedmiotów od stłuczenia, w tym kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych.

Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte:

 • budynki, lokale i budowle w których prowadzisz działalność usługową, handlową lub produkcyjną,

 • budynki, lokale i budowle w trakcie budowy,

 • urządzenia, maszyny, narzędzia, wyposażenie całego zakładu, biura i środków obrotowych,

 • nakłady inwestycyjne,

 • wartości pieniężne, w tym gotówka,

 • mienie osób trzecich – przyjęte w celu wykonania usługi,

 • mienie prywatne Twoich pracowników.

Dzięki klauzulom dodatkowym można dopasować zakres ubezpieczenia do swoich potrzeb.

W ramach każdego ubezpieczenia gwarantujemy klauzulę automatycznego pokrycia - na jej podstawie ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie, w którego posiadanie Ubezpieczony wejdzie w trakcie trwania umowy ubezpieczenia.

Zapewniamy także możliwość ubezpieczenia od:

 • przepięcia,

 • dewastacji,

 • katastrofy budowlanej,

 • maszyn od szkód elektrycznych,

 • aktów terrorystycznych,

 • ubezpieczenie kradzieży zewnętrznych elementów budynku od kradzieży.

Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte:

 • budynki, lokale i budowle w których prowadzisz działalność usługową, handlową lub produkcyjną,

 • budynki, lokale i budowle w trakcie budowy,

 • urządzenia, maszyny, narzędzia, wyposażenie całego zakładu, biura i środków obrotowych,

 • nakłady inwestycyjne,

 • wartości pieniężne, w tym gotówka,
  a także

 • mienie osób trzecich – przyjęte w celu wykonania usługi,

 • mienie prywatne Twoich pracowników.

Pokryjemy również koszty, na jakie możesz zostać narażony po wystąpieniu szkody, np. koszty akcji ratowniczej, porządkowania, utylizacji oraz rzeczoznawców.

 

 Atrakcyjna cena pakietu BEZPIECZNE MIENIE zależy także od zniżek, które możesz uzyskać:

 • za stosowane zabezpieczenia przed pożarem i kradzieżą,

 • za kompleksowe ubezpieczenie,

 • za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia,

 • za staż członkowski w Towarzystwie.

Wybierając kompleksowe ubezpieczenie w pakiecie BEZPIECZNE MIENIE otrzymujesz gwarancję komfortu i spokoju w przypadku wystąpienia zdarzeń, które mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Twojej firmy.

 

Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

 

Dokument zawierający informacje o produkcie BEZPIECZNE MIENIE obowiązujący od 01 października 2018r.

Ogólne warunki ubezpieczenia BEZPIECZNE MIENIE obowiązujące od 01 października 2018r.