typ
Home » Oferta » Dla rolników » Pakiet BEZPIECZNA ZAGRODA

Pakiet BEZPIECZNA ZAGRODA


 

Ubezpieczenie BEZPIECZNA ZAGRODA to kompleksowa i wszechstronna oferta dobrowolnego ubezpieczenia, gwarantującego pełne bezpieczeństwo. Nie musisz kupować wielu polis wystarczy tylko jedna, by chronić Twoje gospodarstwo rolne od pożaru i zdarzeń losowych, powodzi a także kradzieży z włamaniem i rabunku , szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia.

 

Polisa kompleksowego ubezpieczenia BEZPIECZNA ZAGRODA:

chroni:

 • budynki, (które nie podlegają pod obowiązek ubezpieczenia), wiaty, silosy, zewnętrzne zbiorniki na gaz płynny, ogrodzenie wraz z bramą, pergole, altany, szklarnie ogrodowe oraz piaskownice, drabinki, zjeżdzalnie,

 • zebrane ziemiopłody, zwierzęta gospodarskie, sprzęt rolniczy, materiały opałowe, środki ochrony roślin,

 • meble, sprzęt gospodarstwa domowego, odzież, sprzęt audiowizualny, komputerowy, sprzęt turystyczny, sportowy, gotówkę, biżuterię, a także antyki,

 • szyby, lustra, akwaria, kolektory słoneczne i inne przedmioty szklane,

 • uprawy,

 • ule pszczele i pszczoły,

 • domy letniskowe,

 • nagrobki,

 • budynki i budowle w budowie,
 • instalacje fotowoltaiczne.

ochronę ubezpieczeniową możesz rozszerzyć o klauzule ubezpieczenia:

 • szkód spowodowanych przez przenikanie wody z gruntu,

 • kosztów poszukiwania przyczyny szkody,

 • mienia na tarasie i w ogrodzie,

 • szkód spowodowanych przez dzikie zwierzęta

a także o:

dodatkowe ubezpieczenie budynków rolnych ubezpieczonych na postawie Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

 

Ciebie i Twoją rodzinę chroni przed skutkami:

 • następstw nieszczęśliwych wypadków,

 • odpowiedzialności cywilnej w związku z czynnościami w życiu prywatnym i posiadaniem mienia prywatnego,

 • odpowiedzialności cywilnej kombajnisty,

 • odpowiedzialności cywilnej pszczelarza,

 • odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczenia usług agroturystycznych.

Zapewnia Tobie i osobom bliskim:

 • zwrot kosztów w przypadku potrzeby prawnego reprezentowania w postępowaniu sądowym i administracyjnym.

Wybierając kompleksowe ubezpieczenie BEZPIECZNA ZAGRODA otrzymujesz gwarancję:

 • pełnej ochrony Twojego gospodarstwa, a także ochronę dla siebie i swoich bliskich,

 • możliwości wyboru optymalnych sum ubezpieczenia,

otrzymujesz atrakcyjne zniżki:

 • za staż członkowski w Towarzystwie,

 • za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia,

Stając się Członkiem naszego Towarzystwa masz pewność, że ubezpieczasz się u siebie.

 

Dokument zawierający informacje o produkcie BEZPIECZNA ZAGRODA obowiązujący od 01 października 2019r. 

Ogólne warunki ubezpieczenia BEZPIECZNA ZAGRODA obowiązujące od 01 października 2019r.