typ
Home » Oferta » Dla rolników » Pakiet BEZPIECZNA ZAGRODA

Pakiet BEZPIECZNA ZAGRODA


Ubezpieczenie BEZPIECZNA ZAGRODA to kompleksowa i wszechstronna oferta dobrowolnego ubezpieczenia, gwarantującego pełne bezpieczeństwo Twoje i Twojego gospodarstwa. Nie musisz kupować wielu polis wystarczy tylko jedna, by chronić Twoje gospodarstwo rolne od pożaru, powodzi i innych zdarzeń losowych a także od kradzieży z włamaniem i rabunku, a szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia.

 

Polisa kompleksowego ubezpieczenia BEZPIECZNA ZAGRODA:

 

chroni:

 • budynki, (które nie podlegają pod obowiązek ubezpieczenia), wiaty, silosy, zewnętrzne zbiorniki na gaz płynny, ogrodzenie wraz z bramą, pergole, altany, szklarnie ogrodowe oraz piaskownice, drabinki, zjeżdzalnie,
 • zebrane ziemiopłody, zwierzęta gospodarskie, sprzęt rolniczy,
 • materiały opałowe i zapasy, środki ochrony roślin,
 • meble, sprzęt gospodarstwa domowego, odzież, sprzęt audiowizualny, komputerowy, sprzęt turystyczny, sportowy, gotówkę, biżuterię, a także antyki,
 • szyby, lustra, akwaria, kolektory słoneczne i inne przedmioty szklane,
 • uprawy,
 • ule pszczele i pszczoły,
 • domy letniskowe,
 • nagrobki,
 • budynki i budowle w budowie,
 • mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym instalacje fotowoltaiczne, solarne, wiatraki, pompy ciepła itp.

ochronę ubezpieczeniową możesz rozszerzyć o klauzule ubezpieczenia:

 • szkód spowodowanych przez przenikanie wody z gruntu,
 • mienia na tarasie i w ogrodzie,
 • szkód spowodowanych przez dzikie zwierzęta

a także o:

dodatkowe ubezpieczenie budynków rolniczych ubezpieczonych na postawie Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK – rozszerzenie zakresu o inne zdarzenia losowe, a budynków mieszkalnych także w wariancie „wszystkie ryzyka”.

 

 Ciebie i Twoją rodzinę chroni przed skutkami:

 • następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • odpowiedzialności cywilnej w związku z czynnościami w życiu prywatnym i posiadaniem mienia prywatnego,
 • odpowiedzialności cywilnej kombajnisty,
 • odpowiedzialności cywilnej pszczelarza,
 • odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczenia usług agroturystycznych.

Pomaga:

 • W razie nieszczęśliwego zdarzenia w ramach pakietu pomocy Dom Assistance zapewniamy: wizytę lekarza i pielęgniarki po nagłym zachorowaniu lub nieszczęśliwym wypadku, wsparcie specjalistów (ślusarza, hydraulika, technika urządzeń grzewczych, elektryka, dekarza, szklarza i stolarza), naprawę sprzętu RTV/AGD i PC, pomoc przy uruchomieniu samochodu. Dodatkowo dostarczamy leki i sprzęt medyczno - rehabilitacyjny, zapewniamy opiekę nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi, opiekę nad zwierzętami, a także dozór mienia np. po kradzieży z włamaniem, i zakwaterowanie w hotelu, gdy na skutek szkody nasz dom lub mieszkanie  nie nadaje się do zamieszkania. Oferujemy także transport medyczny, transport  do/z hotelu i transport ocalałego mienia do przechowalni oraz serwis Concierge, który zapewnia zorganizowanie przez asystenta Centrum Pomocy np. rezerwacji biletów do kina lub teatru, hotelu, restauracji, samochodu zastępczego lub dostawy kwiatów.

Zapewnia Tobie i osobom bliskim pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym:

 • zwrot kosztów w przypadku potrzeby prawnego reprezentowania w postępowaniu sądowym i administracyjnym.

Wybierając kompleksowe ubezpieczenie BEZPIECZNA ZAGRODA otrzymujesz gwarancję:

 • pełnej ochrony Twojego gospodarstwa, a także ochronę dla siebie i swoich bliskich osób pozostających z Tobą we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • możliwości wyboru optymalnego zakresu ubezpieczenia i sum ubezpieczenia,

otrzymujesz atrakcyjne zniżki:

 • za staż członkowski w Towarzystwie,
 • za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia,
 • za posiadanie w TUW “TUW” umowy obowiązkowego budynków rolniczych,
 • z tytułu ubezpieczenia w ramach Związku Wzajemności Członkowskiej (ZWC).

Stając się Członkiem naszego Towarzystwa masz pewność, że ubezpieczasz się u siebie.

 

TUW "TUW" jest partnerem programu Karta Dużej Rodziny

 

 

Dokument zawierający informacje o produkcie BEZPIECZNA ZAGRODA obowiązujący od 01 października 2021r.

Ogólne warunki ubezpieczenia BEZPIECZNA ZAGRODA obowiązujące od 01 października 2021r.