typ
Home » Oferta » Dla rodziny » Pakiet BEZPIECZNA PODRÓŻ Z TUW-em

Pakiet BEZPIECZNA PODRÓŻ Z TUW-em


Planujesz wycieczkę po Europie, a może wybierasz się w podróż dookoła świata? Niezależnie od celu podróży pamiętaj o ubezpieczeniu turystycznym.

 

Ubezpieczenie BEZPIECZNA PODRÓŻ Z TUW-em to kompleksowe wsparcie w nagłych sytuacjach gwarantujące poczucie bezpieczeństwa podczas podróży w każdym miejscu na świecie.

 

Ubezpieczenie dedykowane jest osobom fizycznym udającym się w podróż poza granice terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania.

 

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w formie indywidualnej, rodzinnej lub grupowej na okres od 1 do 364 dni.

 

Wybierając jeden spośród 4 wariantów ubezpieczenia: MINI, STANDARD, KOMPLEKS, VIP otrzymasz optymalnie dobraną, szeroką ochronę ubezpieczeniową 24 godziny na dobę w czasie podróży.

 

Polisa kompleksowego ubezpieczenia BEZPIECZNA PODRÓŻ Z TUW-em

 

Zapewnia:

 • ubezpieczenie kosztów leczenia,
 • ubezpieczenie assistance,
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego.

Chcąc zapewnić pełną ochronę ubezpieczeniową w każdej sytuacji proponujemy rozszerzenie umowy ubezpieczenia o dodatkowe ryzyka:

 • uprawianie sportów zimowych,
 • uprawienie sportów ekstremalnych,
 • wykonywanie pracy fizycznej.

Dodatkowo dla osób, które chcą czuć się bezpiecznie i mieć wszystko pod kontrolą oferujemy możliwość wykupienia opcji odwołania podróży, która jest zabezpieczeniem przed nieprzewidzianymi, nagłymi zdarzeniami powodującymi rezygnację z wyjazdu lub jego skrócenie.

 

Pomaga:

W razie nagłego zachorowania i nieszczęśliwego wypadku zapewniamy organizację pomocy medycznej oraz pokrycie kosztów tej pomocy, obejmujące m.in.:

 • koszty hospitalizacji i leczenia ambulatoryjnego,
 • koszty wizyt lekarskich i badań pomocniczych,
 • koszty transportu do placówki medycznej lub między placówkami,
 • koszty zakupu lekarstw i środków opatrunkowych,
 • transport do kraju zamieszkania,
 • transport zwłok do kraju zamieszkania.

Odpowiadamy za organizację usług assistance oraz pokrycie ich kosztów m.in.:

 • przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej do 48h,
 • poszukiwanie i ratownictwo,
 • pomoc psychologa po akcji ratowniczej,
 • całodobowy dyżur telefoniczny,
 • pomoc tłumacza w zawiązku z pomocą medyczną,
 • pomoc prawna,
 • pomoc w przypadku utraty środków płatniczych i dokumentów,
 • pomoc w przypadku przekazania kaucji,
 • opieka nad niepełnoletnimi dziećmi,
 • transport członka rodziny,
 • kontynuacja podróży.

Ubezpieczenie assistance obejmuje również usługi z zakresu pomocy domowej oraz usług pogrzebowych na terenie RP.

 

Pakiet BEZPIECZNA PODRÓŻ Z TUW-em gwarantuje szereg ważnych korzyści:

 • leczenie zaostrzenia i powikłania chorób przewlekłych w cenie pakietu,
 • wypłata odszkodowania za sprzęt sportowy w ramach ubezpieczenia bagażu podróżnego,
 • zwrot kosztów zakupu rzeczy osobistych nabytych ze względu na opóźnienie bagażu podróżnego już powyżej 4 godzin,
 • leczenie w prywatnych i państwowych placówkach medycznych,
 • bezgotówkowa likwidacja szkód za granicą.

Kup ubezpieczenie BEZPIECZNA PODRÓŻ Z TUW-em i ciesz się urokami wakacji, a my zatroszczymy się o Twoje bezpieczeństwo i zorganizujemy pomoc w razie nieprzewidzianych zdarzeń.

 

Dokument zawierający informacje o produkcie BEZPIECZNA PODRÓŻ Z TUW-em obowiązujący od 01 lipca 2019r.

Ogólne warunki ubezpieczenia BEZPIECZNA PODRÓŻ Z TUW-em obowiązujące od 01 lipca 2019r.

Aneks zmieniający z dniem 01 maja 2020r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia BEZPIECZNA PODRÓŻ Z TUW-em obowiązujących od 01 lipca 2019r.