typ
Home »

Aktualności


Rozszerzenie sieci warsztatów partnerskich

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich członków oraz poszkodowanych nawiązało współpracę z kolejnym podmiotem zajmującym się organizacją napraw pojazdów – firmą ACCENTURE Sp. z o.o., dzięki czemu znacząco zwiększyła się sieć warsztatów partnerskich na terenie całego kraju, które oferują profesjonalną naprawę samochodu przy minimum formalności.

E-polisa w TUW „TUW”

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” informuje o uruchomieniu nowej funkcjonalności „E-polisa w TUW „TUW”” w sprzedażowym systemie informatycznym, która umożliwia zawarcie umowy ubezpieczenia bez konieczności wychodzenia z domu.

Pożegnanie Jolanty Olczyk

Z głębokim bólem i poczuciem ogromnej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jolanty Olczyk – Dyrektora Oddziału w Radomsku.

Odznaka PIU „Zasłużony dla ubezpieczeń”

Polska Izba Ubezpieczeń od 1996 roku wręcza osobom i instytucjom zaangażowanym w pracę na rzecz samorządu ubezpieczeniowego i rozwój polskiego rynku ubezpieczeniowego odznaki „Zasłużony dla ubezpieczeń”.

Ubezpieczenia obowiązkowe dla rolników

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” przypomina o konieczności zawarcia obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej rolników oraz budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Pożegnanie

Z głębokim bólem i poczuciem ogromnej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki Katarzyny Augustynowicz.
1-10 z 147