typ
Home » Praca

Kierownik Oddziału


do Oddziału Biura Regionalnego TUW "TUW" w Szczecinie

 

 

 

 

Opis podstawowych zadań na stanowisku:

 

 • organizacja i nadzór sieci sprzedaży
 • przygotowywanie ofert ubezpieczeniowych i zawieranie umów ubezpieczenia
 • organizowanie i kierowanie bieżącą pracą Oddziału

 

 

Kwalifikacje zawodowe:

 

 • wykształcenie wyższe

 

 

Doświadczenie i umiejętności

 

 • co najmniej 3 letnie doświadczenie w ubezpieczeniach
 • znajomość zagadnień dotyczących prowadzenia działalności ubezpieczeniowej oraz rynku ubezpieczeń majątkowych
 • umiejętność planowania i organizowania działalności ubezpieczeniowej
 • komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • praktyczna znajomość MS Office
 • dyspozycyjność
 • prawo jazdy kat B

 

Wybranemu kandydatowi oferujemy dobre warunki pracy i możliwość rozwoju w firmie o ustabilizowanej pozycji na rynku, pakiet motywacyjny, w tym prywatną opiekę medyczną.

 

Aplikacje ze zdjęciem (CV) prosimy przesyłać na adres e-mail: dyr.biuro23@tuw.pl

  z dopiskiem w temacie: “rekrutacja-  kierownik Szczecin

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

W aplikacji prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko kierownik oddziału”

 

Jeżeli kandydat chce uczestniczyć również w przyszłych rekrutacjach, prośba o dołączenie dodatkowej zgody:

„Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” moich danych osobowych  na potrzeby przyszłych rekrutacji”

 

 

Obowiązek informacyjny:

a) administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”
z siedzibą w Warszawie, ul. H. Raabego 13, 02-793 Warszawa;

b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  IOD@tuw.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;

c) dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w rekrutacji na podstawie przesłanego CV
i wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”;

e) dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od zakończenia rekrutacji lub w przypadku wyrażenia stosownej zgody do czasu udziału w przyszłych rekrutacjach bądź cofnięcia w tym zakresie zgody na przetwarzanie danych;

f) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;

g) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

h) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.