typ
Home » Praca

Specjalista ds. analizy finansowej


do Centrali Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW

 

 

Podstawowe zadania na stanowisku:

 

 

 • sporządzanie budżetów i planów,
 • monitorowanie realizacji budżetów i planów jednostek organizacyjnych,  
 • sporządzanie analiz i raportów na potrzeby zarządcze,
 • kontrola kosztów,
 •  udział w opracowywaniu i wdrażaniu procedur związanych z planowaniem i kontrolą kosztów.

 

 

Oczekiwane kwalifikacje i doświadczenie:

 

 • wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: ekonomia, rachunkowość i finanse,  
 • doświadczenie w obszarze analiz finansowych, controllingu, audytu  lub księgowości,
 • znajomość zagadnień rachunkowości zarządczej i controllingu,
 • zdolności analityczne i planistyczne,
 • odpowiedzialność, dokładność i staranność,
 • biegła znajomość pakietu MS Office oraz narzędzi analitycznych klasy BI,
 • Dodatkowym atutem będzie:
 • znajomość narzędzia SAS,
 • doświadczenie w sektorze ubezpieczeń majątkowych,
 • znajomość języka angielskiego.
 • umiejętność pracy w zespole,

 

Wybranemu kandydatowi oferujemy dobre warunki pracy i rozwoju zawodowego w firmie o ustabilizowanej pozycji na rynku, pakiet motywacyjny, w tym prywatną opiekę medyczną.

 

Zgłoszenia zawierające list motywacyjny oraz CV ze zdjęciem prosimy przesyłać na adres: bsp.rekrutacja@tuw.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

W aplikacji prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko specjalista ds. analizy finansowej.

 

Jeżeli kandydat chce uczestniczyć również w przyszłych rekrutacjach, prośba o dołączenie dodatkowej zgody:

„Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” moich danych osobowych  na potrzeby przyszłych rekrutacji”.

Obowiązek informacyjny:

a) administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”
z siedzibą w Warszawie, ul. H. Raabego 13, 02-793 Warszawa;

b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  IOD@tuw.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;

c) dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w rekrutacji na podstawie przesłanego CV i wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”;

e) dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od zakończenia rekrutacji lub w przypadku wyrażenia stosownej zgody do czasu udziału w przyszłych rekrutacjach bądź cofnięcia w tym zakresie zgody na przetwarzanie danych;

f) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;

g) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

h) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.