mapka

Wybierz ubezpieczenie


Aktualności

Respirator dla Instytutu Medycyny Wsi

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” na wniosek Związku Wzajemności Członkowskiej „Lubelskie” przekazało do Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie środki finansowe na zakup respiratora dla Kliniki Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego z Pododdziałem Chorób Zawodowych i Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki.

Czytaj więcej

Pomoc dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” udzieliło Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie wsparcia finansowego na zakup środków ochrony osobistej dla podmiotów, które udzielają świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego na terenie miasta Rzeszów oraz powiatów: rzeszowskiego, niżańskiego, leżajskiego i łańcuckiego.

Czytaj więcej

Infolinia Covid 19

Członkowie, Klienci, Pracownicy i Agenci Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” mogą bez wychodzenia z domu za pośrednictwem infolinii uzyskać informacje dotyczące trwającej pandemii w trzech zakresach tematycznych:

Czytaj więcej

TUW "TUW" jest członkiem Stowarzyszenia Ubezpieczeń Wzajemnych i Spółdzielczych w Europie
TUW "TUW" jest partnerem w programie Karta Dużej Rodziny
TUW "TUW" jest członkiem Europejskiego Zgromadzenia Ubezpieczycieli Ekonomii Społecznej EURESA