typ
Home »

Jesienna akcja zawierania umów ubezpieczeń upraw rolnych od zdarzeń losowych


Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” 26 września 2019r. rozpoczęło jesienną akcję zawierania umów ubezpieczeń upraw rolnych od zdarzeń losowych.

W okresie jesiennym w Towarzystwie można ubezpieczyć nie tylko ozime uprawy zbóż i rzepaku, ale także i ozime uprawy warzyw gruntowych (np. cebulę, czosnek). Jesienna oferta obejmuje szeroki zakres ubezpieczenia (dwanaście wariantów z ryzykiem ujemnych skutków przezimowania), co daje rolnikom możliwość wyboru zakresu ubezpieczenia upraw najbardziej odpowiadającego ich potrzebom – oferta „szyta na miarę”. W zakres oferty wchodzą zarówno warianty z pojedynczym ryzykiem ujemnych skutków przezimowania, jak i najbardziej popularny jesienią wariant „GUW” (grad, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne), a skończywszy na wariancie „Pełnym Plus”, obejmującym wszystkie 10. ustawowych1 ryzyk (grad, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, suszę, deszcz nawalny, huragan, lawinę, obsunięcie się ziemi i piorun). Oczywiście, ubezpieczając upraw rolne w Towarzystwie rolnik może skorzystać z dopłaty do składki z budżetu państwa, wynoszącej 65%. Dodatkowo rolnik może dokonać wyboru ryczałtowego zakresu wypłaty odszkodowania za szkody całkowite z ryzyka ujemnych skutków przezimowania – na poziomie 25% lub 18% sumy ubezpieczenia upraw. Umowa ubezpieczenia upraw rolnych może także przewidywać ochronę Towarzystwa już od 8% ubytku plonu (ustawowo1 jest to 10%) - w takim przypadku uprawy rolne objęte są także ochroną w zakresie ryzyka ognia. Oprócz ww. wariantów (z ryzykiem ujemnych skutków przezimowania) rolnik może także ubezpieczyć swoje uprawy rolne od ryzyka gradu, spełniając także i w ten sposób obowiązek ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, wskazanych w ustawie1.

W ubezpieczeniach upraw rolnych rolnik może skorzystać z atrakcyjnych zniżek za posiadanie w Towarzystwie ubezpieczeń majątkowych oraz za jednorazową płatność składki.

 

1 - ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 477).

 

 

 

Artykuł  stanowi materiał promocyjno - reklamowy TUW „TUW”