typ
Home »

Nowe ubezpieczenie Bezpieczna Podróż z TUW-em


Od dnia 1 lipca 2019 r. zostało wprowadzone do oferty Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” nowe ubezpieczenie „Bezpieczna Podróż z TUW-em”.

Ubezpieczenie „Bezpieczna Podróż z TUW-em” dedykowane jest osobom fizycznym udającym się w podróż poza granice terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i kraj zamieszkania Ubezpieczonego. Zapewnia ona całodobowe, kompleksowe wsparcie w każdym miejscu na świecie w nagłych sytuacjach.

W ramach ubezpieczenia Towarzystwo ofertuje do wyboru cztery warianty ubezpieczenia: MINI, STANDARD, KOMPLEKS, VIP różniące się między sobą sumami ubezpieczenia oraz sumami gwarancyjnymi, natomiast podstawowy zakres ubezpieczenia jest jednakowy dla każdego z wariantów.

Przedmiotem umowy ubezpieczenia w każdym z czterech wariantów jest ubezpieczenie: kosztów leczenia, assistance, następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, bagażu podróżnego. Dodatkowo do każdego z wariantu można dokupić opcję odwołania podróży, która jest zabezpieczeniem przed nieprzewidzianymi, nagłymi zdarzeniami powodującymi rezygnację z wyjazdu lub jego skrócenie.

Klientom, którzy w trakcie swojej podróży planują nie tylko wypoczynek ale chcą także aktywnie spędzić czas Towarzystwo daje możliwość rozszerzenia każdego z wariantów o dodatkowe ryzyka: uprawienie sportów ekstremalnych, uprawienie sportów zimowych i wykonywanie pracy fizycznej.

Atrakcyjny i elastyczny zakres ubezpieczenia pozwoli na dopasowanie polisy do potrzeb podróżujących, zapewni im poczucie bezpieczeństwa i pozwoli cieszyć się urokami wakacji.